ESTRATÈGIA DIGITAL DE L'INSTITUT D'HOTELERIA I TURISME DE LLEIDA 


Constitució de la comissió de cultura digital a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida

El curs 2021-22 es va constituir la Comissió d'estratègia digital de l'Institut d'Hoteleria i Turisme de Lleida. Hi ha representants dels diferents cicles, el coordinador digital del centre i la direcció del centre.

L'objectiu d'aquesta comissió és millorar la competència digital del nostre alumnat, del professorat i del centre en general.

En aquest web trobareu informació relativa a com aconseguirem els nostre objectius d'àmbit digital.