Vakka-Suomen OPS-luotsit

Opentunti.fi

Opentunti on opettajien käyttöön kehitetty suunnittelutyökalu, joka mahdollistaa suunnitelmien avoimuuden sekä oppilaille että opettajille

Tutoropettajat

Uudessa peruskoulussa on avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Tätä uudistetaan tutoropettajien ja alueellisten verkostojen avulla

Hankkeessa päätoimisina toimivien tutoropettajien yhteystiedot

Laitila, Vehmaa, PyhärantaSanni Korkkinenpuh. 040 128 6429sanni.korkkinen@laitila.fi
Uusikaupunki, Kustavi, TaivassaloMarianne Heinolainenpuh. 040 757 8808marianne.heinolainen@uusikaupunki.fi

Seutukunnallinen koulutuskalenteri 2018-2019: Ilmoittaudu koulutuksiin

  • Valitse koulutus, jonka ajankohta sopii sinulle
  • Saat tapahtuman tiedot auki klikkaamalla
  • Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tapahtuman tiedoissa löytyvän Webropol-linkin avulla
  • Kysy tarvittaessa lisätietoja tutoropettajilta
Koulutukset keväällä 2019

Seutukunnallisten osaamiskarttojen rakentaminen Opentuntiin

Opentunnissa on mahdollista rakentaa muun muassa opettajien tvt-osaamiskarttoja, joissa taidot on jaettuna esimerkiksi oppimisympäristö-, oppiaine- ja arjen taidot kaltaisiin segmentteihin. Jokaisen osan alta löytyy lista ydintaidoista, joista jokaisen takaa löytyy valmisteltua koulutusmateriaalia valitun taidon opettelemiseksi.
Tvt-kartasta voidaan valmistella oman näköinen opetuksen järjestäjätahosta riippuen. Tässä havaitut tarpeet voivat olla ohjaamassa kartan suunnittelua. Samankaltainen kartta on valmisteltavissa myös oppilaille. Tällöin esimerkiksi kunnan tietostrategian ulottuvuudet tai halutut taidot on helppo integroida osaksi näitä "osaamismerkkejä."
Karttaa käyttävä voi tällöin saada kokonaiskäsityksen oman osaamisensa tasosta ja kehittämisen tarpeista. Tutoropettajien koulutuksia voidaan suunnata siten, että erityisesti esille nousseisiin koulutustarpeisiin pyritään vastaamaan. Opentunti.fi voi toimia linkkinä tutoropettajien työn ja yksittäisten opettajien tarpeiden välillä.