Kompetenscentrum för flerspråkighet utvecklar digitala stöd och resurser för arbetet med språkstöd, modersmålsundervisning, studiehandledning och möten med nyanlända barn och elever.

Berättelser, sånger och tips på aktiviteter på många språk.
Känslokartor, kommunikationsfraser, bildstöd och kommunikationsstöd.
Stödmaterial för ämneslärare och studiehandledare.
Stödmaterial i arbetet med nyanlända elever.

Tack för att du hittade hit!

Skriv ut nedanstående PDF så hittar du hit ännu enklare nästa gång.

Digitala stöd.pdf