YR5 Työelämän viestintä-kurssin blogi

YR5 Työelämän viestintä ja erilaset yrityskulttuurit- kurssin blogi


Viimeksi päivitetty 14.2.2018

Tämä blogi syntyi, koska Etu-Töölön lukio on mukana #tunnetyö -hankkeessa, jossa tavoitteena on tehdä työelämää tutummaksi lukiolaisille. Meillä on monia kursseja jo vanhastaan, joilla on opetettu taitoja työelämään varten ja etenkin tämä kurssi on ollut sellainen, jonka toteutuksesta ja sisällöistä ovat monet muutkin lukiot olleet kiinnostuneita. Hankkeen puitteissa olemmekin pystyneet konseptoimaan kurssejamme.

Tämä blogi on suunnattu niille opettajille, jotka harkitsevat vastaavan kurssin tuomista omaan kouluunsa. Haluamme näyttää miten itse tämän teemme. Näin muut voivat halutessaan toteuttaa vastaavan kurssin tai poimia osia käyttöönsä.

Kurssin bloggaajana toimii kurssin opettaja Jenni Korte. Kurssi on toteutettu Etu-Töölön lukiossa vuodesta 2009 alkaen. Mukana on ollut eri opettajia ja yleensä kurssi on toteutettu kahden opettajan vetämänä. Tämä versio on v. 2017-2018 3. jaksosta.

Kurssi elää aina jonkin verran, koska maailma ja sen tarpeet muuttuvat. Esim. parin viime vuoden aikana kurssin sisältöihin on tullut LinkedIn-profiilin luominen ja työnhakuvideon tekeminen, sillä muutama vuosi sitten niiden merkitys työnhaussa ei ollut kovin suuri, mutta nyt ne ovat keskeinen osa työnhakuprosessia.

Kurssi sisältää paljon sellaista, jonka puutteesta lukiota usein syytetään. Miksi ei opeteta työnhakua, CV:n tekoa tai kerrota suomalaisesta työkulttuurista? Miksi työelämä jää lukiolaiselle aivan vieraaksi, jos ei itse lukioaikana käy töissä? Näitä ja monia muita käytännön työelämään valmentavia taitoja peräänkuulutetaan kaikelta koulutukselta, myös lukiolta. Ja viisasta se onkin, sillä työelämään pääseminen on monille vaikeaa. Tämän kurssin tavoitteena on opettaa erilaisia työelämän viestintätaitoja ja tehdä työpaikat nuorille tutummiksi.

Kurssilla ei ole kirjaa tai muuta valmista oppimateriaalia. Kurssilla käytetään Google Classroomia, jonne kurssitehtävät laitetaan ja palautetaan. Kurssilla ei ole koetta, vaan tehtävistä muodostuu portfolio, eli jokaisen kurssilaisen tulee suorittaa kaikki tehtävät kurssista läpi päästäkseen. Kurssi suoritetaan merkinnällä S, numeroarviointia ei ole. Kurssilla opiskelijat tekevät mm. CV:n, joten kurssilaiset itse hyötyvät siitä, mitä laadukkaampia kurssitöitä tekevät.

30.11.2017 Kurssin aloitustunti

Kurssin ensimmäisillä kerroilla painottuvat ryhmäytys ja kurssisisällön esittely. Esimmäisellä kerralla tutustuimme toisiimme bingon avulla.

Bingoa teimme luokassa kierrellen, jotta jokaisen naama tulee tutuksi. Kun on hetken jutellut jokaisen kanssa mistä tahansa aiheesta, on myöhemmin helpompaa jakaa ajatuksiaan luokassa. Tämä rentouttaa tunnelmaa, ja saa työskentelyn tuntumaan mukavammalta. Bingoon valituista kysymyksistä osa suuntaa jo kurssin asioihin, osa taas on muita sinänsä kiinnostavia ja ehkä joukossa on muutama vähän hassukin kysymys jännitystä laukaisemassa.

Ensimmäisellä tunnilla keskityimme myös tulevaisuuden taitojen pohtimiseen. Tähän käytimme ajankohtaisia verkkolinkkejä. Myös ajankohtaiset esimerkit toimivat.

Tulevaisuuden työelämän taidot


Katsoimme myös kuvia kuolleista henkilöistä ja mietimme, mistä heidät muistamme. Keskustelu viritti meitä miettimään, mistä itse halusimme tulla muistetuiksi.


Jokainen aloitti tunnin päätteeksi oman nekrologinsa kirjoittamisen. Tehtävänanto kuului:

Millaisena sinä haluaisit muiden muistavan sinut?

Sinusta voi tulla mitä vain. Tässä tehtävässä kuvittelet itsellesi ihanne-elämän ja -uran.

Tehtävänäsi on kirjoittaa kuvitteellinen muistokirjoitus itsestäsi.

Kovin pitkälle emme tässä vielä ehtineet, mutta tarkoituksena olikin herätellä aivot pohtimaan omia mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja jatkaa itse nekrologin kirjoittamista myöhemmin.

4.12. Tulevaisuuden työn pohtiminen

Tämä kerta oli osittain itsenäinen, sillä opettajan piti olla kahdessa paikassa yhtaikaa, koska samana päivänä oli myös #tunnetyö-hankkeen Työelämäpassin ohjevideon kuvaukset, jossa opettaja toimi yhtenä käsikirjoittajana ja ohjaajana. Tämän hankkeen sivut ovat osoitteessa bit.ly/tyoelamapassi

Tunnin aluksi jatkoimme pohdintaa tulevaisuuden työelämästä.

Itse olin ollut sattumoisin edellisellä viikolla kuuntelemassa Marjaana Toimisen luentoa tulevaisuuden töistä ja ottanut muutamista dioista kuvia. Kävimme opiskelijoiden kanssa muutamia pääkohtia läpi yhdessä. Lisää tutkimuksesta voit lukea esim. täältä: https://www.sitra.fi/artikkelit/osaamisvaje-suurin-haaste-tyon-murroksessa/

Toimisen mukaan seuraavat asiat ovat olennaisen tärkeitä tulevaisuuden työidentiteetin kannalta:

 • Kyky nähdä mahdollisuuksia
 • Rohkeus tarttua mahdollisuuksiin
 • Kyky lukea tulevaa
 • Kyky päätellä mistä osaamisesta on hyötyä ja miten sen voi hankkia

Kävimme nämä yhdessä läpi ja kirjoitin niistä jokaisen omalle dialleen otsikoksi yhteiseen diasarjaan, jota koko ryhmä pääsi muokkaamaan.

Annoin opiskelijoille seuraavan tehtävän:

Kirjoittakaa kullekin dialle ehdotus, miten kyseistä kykyä voisi harjoittaa jo lukiossa?

Mitä tämä kyky vaatii ihmiseltä? Voiko sitä harjoittaa? Miten?

Tässä vaiheessa oppitunti muuttui itsenäiseksi opettajan joutuessa poistumaan toisiin tehtäviin. Opiskelijat pohtivat kysymyksiä itsekseen ja kirjasivat ne ylös. Läpikäynti jäi seuraavaan kertaan. Lisäksi opiskelijat saivat samaan aiheeseen johdattavan podcast-tehtävän:

Steal my Job

Valitse yksi itseäsi eniten kiinnostava podcast (kaikkien kesto 30 min).

Tee muistiinpanoja:

 • Mitä haastateltava sanoo, listaa hänen tärkeimmät pointtinsa (vähintään 10)

Kirjoita sen jälkeen haastateltavaan väitteisiin lyhyet vastineet:

 • Oletko samaa mieltä? Eri mieltä? Miksi?

Palauta tämä noin sivun mittainen tehtävä palautuskansioon.

http://cms.podcastit.me/podcast/stealmyjob/

Tämä tehtävä ei selvästikään ollut kovin sytyttävä. Ehkä kuuntelua oli liikaa tai ihmiset eivät olleet tarpeeksi kiinnostavia? En siis voi lämpimästi suositella tämän tehtävän teettämistä tälläisenään. Itselleni tämä jäi kertaluontoiseksi kokeiluksi. Mutta näitä tulee ja aina ei voi voittaa. *Note to self: ei podcasteja ;)*

7.12. Foliopatsaita ja vierailukohdetoiveita

Seuraavalla kerralla kävimme läpi edellisen kerran tehtävät ja ryhdyimme jälleen pohtimaan tulevaisuutta. Kirjoitimme taas nekrologeja ja nyt annoin tehtävälle aikaa, jotta jokainen sai oikeasti mietittyä, mihin toivoisin elämänsä käytetyn. Tämän jälkeen jaoin jokaiselle palan foliota ja tehtäväksi muotoilla siitä jotakin, mikä kertoo jollakin tavalla omasta tulevaisuudesta.

Esimerkinomaisesti muotoilin omasta foliostani lapsen, jolla oli leluja ja tavaroita. Kerroin perustaneeni säätiön, jolla autettiin heikossa asemassa olevia lapsia. Samaan tapaan muidenkin piti esitellä mitä foliosta oli syntynyt ja mihin se liittyi.

Foliopatsaiden teko on ihan mukavaa eikä vie paljon aikaa. Kierros, joka käytiin patsaita esitellen tutustutti meitä taas lisää toisiimme, ja myös toisten ajatusten ja tulevaisuudentoiveiden kuunteleminen on tärkeää opiskelijoille. Näin he voivat saada ideoita myös toisiltaan. Folio on myös siitä armelias materiaali, etteivät siinä erotu taitavat ja taitamattomat kovin hyvin. Patsaista tulee yleensä yllättävän hauskoja ja siihen liitetty kertomus tekee patsaasta kunnolla vasta sen mikä se on.

Tällä tunnilla, kuten jo hieman aiemminkin, olen tiedustellut opiskelijoilta myös vierailukohdetoiveita. Niitä on tullut aika vähän. Kurssin puitteissa yleensä vierailemme muutamassa työpaikassa. Olisimme halunneet tehdä vierailuja jo ennen joulua, mutta monet yritykset ovat kiireisiä erityisesti joulun alla ja vierailut järjestyivät vasta tammikuulle.

11.12. Suomalainen työkulttuuri ja muiden maiden työkulttuurit

Monet opiskelijat käyvät töissä ja tuntevat sitä kautta suomalaista työkulttuuria hyvin. Monet toisaalta eivät käy ja ryhmässä on niitäkin, jotka eivät ole vielä työelämään omakohtaisesti tutustuneet. Tästä syystä olen pyrkinyt käymään suomalaiseen työkulttuuriin kuuluvia asioita läpi opiskelijoiden antamien esimerkkien kautta. Tälläkin kertaa kävi niin, että suurin osa dioilla mainituista suomalaiseen työkulttuuriin liittyvistä asioista tuli jo tätä tehtävää läpikäydessä esiin, eikä varsinainen luennointi aiheesta ollut tarpeen.

Millaisia työkulttuuriin liityviä huomioita olet tehnyt työpaikoilla/ tiedät olevan?

 • pukeutuminen
 • tauot
 • kuka puhuu kenen kanssa
 • saako selailla puhelinta
 • saako tehdä omia juttuja
 • vitsit ja rentous
 • mikä on kiellettyä/sallittua

Nämä asiat käytyämme opiskeljat saivat valita kohdemaan, johon kohdistuen he tekivät seuraavan tehtävän:

Valitse yksi itseäsi kiinnostava maa ja poimi tärkeitä asioita sen työkulttuurista. Tee muutama dia, jossa esittelet kuvin ja sanoin maan työkulttuuria sekä sitä, miten sinne menijän kannattaa suunnitella työnhakuaan

1) Esittele maa: kerro sen palkkatasosta, työajoista, työpäivän kestosta työkulttuurista (onko esim. hierarkista vai ei, miten pukeuduttaan - muodollisesti vai epämuodollisesti jne.). Laita linkit näkyviin, jotta tiedämme mistä tiedot ovat.

2) Esittele jokin työnhakusivusto, jossa voi hakea kyseiseen maahan

3) Esittele jokin lukiosta valmistuneelle sopiva työnhakuilmoitus, jossa etsitään työntekijää kyseiseen maahan


12.12. Erilaisten työkulttuurien esittelyä

Olimme viime kerralla aloittaneet kostamaan diaesitystä opiskelijoita kiinnostavista maista. Tällä kertaa esittelimme maat, Jokainen opiskelija kertoi vuorollaan maasta, johon oli tutustunut. Yksi oppitunti ei aivan riittänyt kaikkien läpikäyntiin, mutta suurin osa maista tuli tutuiksi. Diat jäivät jatkoa ajatellen myös opiskelijoiden käyttöön.

14.12. Vierailu naisjohtajia esittelevään näyttelyyn Musiikkitalossa

Kurssille sopivasti Musiikkitalossa oli joulukuussa esillä naisjohtajia esittelevä näyttely. Jotta opiskelijat saisivat mahdollisimman paljon irti näyttelystä, tein heille Google Formsissa viisi kysymyslomaketta, joiden avulla heidän piti tutustua naisjohtajiin, heidän uriinsa ja vinkkeihinsä. Tehtävien avulla opiskelijoiden tuli myös pohtia omaa kiinnostustaan ja soveltuvuuttaan johtotehtäviin tulevaisuudessa. Yhtenä teemana kysymyksissä oli myös "lasikatto", johon monet naiset ovat törmänneet työelämässä. Käsite ja itse ilmiö oli useimmille opiskelijoille uusi, joten varmasti monenlaisia ajatusprosesseja käynnistyi.

Musiikkitalon näyttelyssä esitellyt naisjohtajat on esitelty myös täällä:

https://naisjohtajat.fi/keksi/

KANNATTAA TUTUSTUA!

18.12. Kokoustekniikkaa

Työelämän viestintään kuuluu myös kokoustekniikan hallitseminen, vaikka kokoukset työelämässä ovat monin paikoin rentoutuneet, eikä virallista kokoustekniikkaa käytetä enää yhtä paljon kuin ennen. Nykyiset tehokkaan kokouksen variaatiotkin pohjaavat kuitenkin vanhaan malliin. Suurin osa opiskelijoista ei hallitse kokoustekniikkaa ja monille se on täysin vierasta.

Aloitimme tunnin katsomalla videoesimerkkejä kokoustekniikasta. Tämän jälkeen jaoimme roolit, esityslistan ja kokouspöytäkirjan ja aloitimme kokouksen. Tehtävä tehtiin poikkeuksellisesti paperimonisteiden avulla, sillä kokouksen asiakirjojen seuraaminen oman tietokoneen ruudulta olisi saattanut olla kokoustekniikan kannalta liian haastavaa. Koska oli vain muutama päivä jouluun, kokous oli tonttujen ja Joulupukin joulunvalmistelukokous.

Korvatunturin tonttuyhteisö 3/2017 ___.___.2017

Arkadiankatu 26 00100 Helsinki


SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JOULUNVALMISTELUKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika Tiistai 22.12.2017 klo _______ alkaen

Paikka Etu-Töölön lukio, luokka ________

   1. Kokouksen avaus
   2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   3. Kokouksen järjestäytyminen
 • Puheenjohtajan valinta
 • Sihteerin valinta
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Ääntenlaskijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Joulun etukäteistehtävien suunnittelu

7. Aattoillan osallistuminen

8. Tonttupartion huomiot

9. Muut mahdolliset asiat:

- Seuraavan saunaillan paikka ja aika

- ____________________________

10. Kokouksen päättäminen


Kokousharjoituksissa voisi olla hyödyllistä, jos kokouksia olisi useampi ja ne olisivat lyhyempiä. Ainakin ensimmäisessä kokouksessa opettajan olisi hyvä olla puheenjohtaja, jotta hän pystyy toimimaan esimerkkinä siitä, millainen on puheenjohtajan rooli kokouksessa.

19.12. Neuvottelutaidot

Neuvottelutaitoihin löytyy monenlaista harjoitusta. Tämän kurssin puitteissa neuvottelutaitoharjoituksia on tehty lähinnä esimerkinomaisesti. Tällä kertaa päädyimme hyödyntämään Martti Ahtisaaren CMI:n tuottamaa appelsiiniharjoitusta, joka löytyy täältä http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/neuvottelutaidot/

Appelsiiniharjoituksessa korostetaan, että luovuus on eräs sovittelijan tärkeimmistä ominaisuuksista. Etsimällä ideoita tavanomaisen ajattelun ulkopuolelta, asettumalla konfliktin yläpuolelle, voidaan löytää uusia ratkaisumalleja. Tästä syystä se soveltuu erinomaisesti myös yrittäjyyskurssillemme.

HARJOITUKSEN KULKU

Jaa osallistujat pareihin.

Anna jokaiselle parille yksi appelsiini.

Kerro heille, että he riitelevät appelsiinista ja heidän on keksittävä mahdollisimman monta vaihtoehtoista tapaa, jolla konflikti voi ratketa.

Älä kerro enempää ohjeita, vaikka osallistujilla olisi kysyttävää. Jos haluat, aseta appelsiinille pöydälle yhtä kauas kummastakin osallistujasta.

Anna heille sitten 15 minuuttia aikaa keksiä ratkaisuja ja kirjoittaa ne paperille.


Tehtävässä annetaan 15 minuuttia aikaa, mikä ainakin ryhmässämme tuntui toivottoman pitkältä. 10 minuutissakin useimmat turhautuvat, joten sitä voi suositella.


POHDITTAVAA HARJOITUKSEN JÄLKEEN

Pyydä pareja lukemaan pohdintansa tulokset ääneen ja anna jokaiselle idealle numero (tai numerot), joka korreloi viiden kohdan listaan:

1. Y voittaa ja X häviää

2. X voittaa ja Y häviää

3. Molemmat osapuolet tekevät kompromissin

4. Molemmat osapuolet vetäytyvät/häviävät

5. Osapuolet tekevät yhdessä töitä, löytävät ratkaisun ja voittavat konfliktin yhdessä (asettutuvat konfliktin yläpuolelle).

Konfliktinratkaisun tavoite on päästä mahdollisimman usein tilanteeseen, jossa kumpikin osapuoli voittaa.

Ratkaisujen analyysi ja niistä keskustelu oli oikeasti antoisaa. Keskustelun päätteeksi katsottiin myös video, jossa lopussa viitataan appelsiinin jakamistarinaan.Kyseisessä videossa oli omaan makuuni hieman liikaa viittauksia uskontoon, mutta lopussa kerrottu tarina kahdesta lapsesta riitelemässä appelsiinista sai minut kuitenkin näyttämään juuri tämän videon. Myös muut vinkit videolla ovat hyviä. Jos käyttää tätä klippiä, kannattaa opiskelijoita etukäteen kieltää triggeröitymästä Jumala-viitteistä, koska niitä on tässä vain mausteeksi, mutta ilman ennakkovaroitusta luokasta löytyy varmasti joku, jolle ne vesittävät videon sanoman.

Lopuksi kävimme vielä läpi hyvien neuvottelutaitojen muistilistan. Sen löydät täältä: https://anna.fi/hyvinvointi/itsetuntemus/haviatko-arjen-tarkeat-neuvottelut-nain-opit-taitavaksi-neuvottelijaksi

1. Pohdi, millainen rooli sinulla on neuvottelijana. Kiihdytkö helposti ja tulet vihaiseksi? Älä toimi niin: kiukku toimii pommin lailla. Se vaikuttaa huonolla tavalla lopputulokseen.

2. Opettele kontrolloimaan tunteitasi. Hillitse kieltäsi ja pyri olemaan sinnikäs ja kärsivällinen.

3. Älä ahdistu neuvottelutilanteessa. Se lamaannuttaa ja saa tekemään hätiköityjä ratkaisuja.

4. Muista, että vain asiat riitelevät. Erottele ihmiset ja ongelmat toisistaan.

5. Pyri yhteistyöhön ja tavoittele yhteistä sovittua tavoitetta.

6. Opi olemaan avoin neuvottelutilanteessa ja uskalla esittää kysymyksiä.

7. Älä lannistu, jos kaikki ongelmat eivät ratkea kerralla. Usein tarvitaan useampi tapaamiskerta.

8. Ole luotettava ihmisenä. Silloin vältyt riidoilta ja saat jopa virheitä anteeksi.

9. Opettele neuvottelutaituriksi: ole strategi, näe vaihtoehtoja, arvioi todennäköisyyksiä ja lue ihmisiä.

Lähteet: Sami Miettinen ja Juhana Torkki: Neuvotteluvalta – Miten tulen huippuneuvottelijaksi?, Alison Wood Brooks: Tunteet ja neuvottelun taito. Suomentanut Elina Yrjölä, julkaistu Fakta-lehdessä helmikuu 2016.

8-9.1.2018 Kesätyön hakeminen

Välittömästi joululomalta palattuamme aloitimme kesätyön hakemisen. Aluksi panostimme siihen, mistä voisi löytyä sopivia työpaikkoja. Opiskelijat saivat muutamia vinkkejä, mutta tavoitteena oli myös opastaa opiskelijoita löytämään itse työpaikkailmoituksia ja myös keinoja piilotyöpaikkojen löytämiseen käytiin läpi.

Kävimme läpi muutaman erinomaisen linkin avulla, millainen on hyvä hakemus ja CV ja mitä muuta kannattaa ottaa huomioon. Tällä kertaa päädyimme käyttämään lähes ainoastaan Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) materiaaleja, koska ne olivat selkeät ja ajantasaiset ja tehty juuri lukiolaisten kesätyönhakua varten.

Koko sivusto on osoitteessa: http://kesaduuni.org/


TEHTÄVÄ 1: ILMOITUS

Etsi 5 kesätyöilmoitusta

- arvioi työn kiinnostavuutta

- millaisia tekijöitä haetaan

- mitkä ovat omat taitosi suhteessa kysyttyihin taitoihinTEHTÄVÄ 2: HAKEMUS JA CV

- Valitse yksi työnhakuilmoitus ja tee siihen työhakemus ja CV. Apua saat yllä olevista linkeistä.

- HUOM! Nyt tehdään PERINTEINEN HAKEMUS JA CV(= "vapaamuotoinen hakemus")!

- Voit halutessasi muutella asetuksia myöhemmin, kun teet versioita eri työpaikkoihin.

11.1. Vierailu Studentworkissa rekrytointiammattilaisia tapaamassa

Myös oikeiden ammattilaisten tapaaminen on tärkeää, jotta kuva työnhausta on varmasti monipuolinen ja ajantasainen. Me vierailimme Studentwork Oy:ssa, jossa saimme tutustua peräti kolmeen rektytointialan ammattilaiseen.

Vierailulle saimme monia vinkkejä siitä, miten töitä kannattaa hakea, mihin rekrytoijat kiinnittävät huomiota, ja millainen on hyvä CV. Opiskelijapalaute vierailusta oli erittäinen positiivinen. Monet kurssilla jo eteen tulleet asiat saivat myös enemmän painoarvoa, kun ne tulivat esiin myös rektytointiammattilaisen kertomana, eikä vain opettajan suusta.

Etenkin LinkedIn-profiilin suuri merkitys tuli monelle opiskelijalle yllätyksenä. Samoin osalta oli mennyt ohi, että CV:ssä pitäisi aina olla uusin ja relevantein koulutus ja työkokemus ensin. Paljon puhuttiin myös kieliasun ja selkeyden merkityksestä. Ei ole todellakaan samantekevää, millaisen hakemuksen lähettää!


Tiia, Ida ja Maria Studentworkista kertoivat meille myös oman uratarinansa.

https://www.studentwork.fi/


16.1. Linked In-profiilin luominen

Olemme jo monena vuotena luoneet kaikille kurssilaisille Linked In-profiilin, jota heidän on myöhemmin helppo päivittää tarvittaessa. Kurssilaiset saavat itse päättää profiilinsa kielen, sillä tällä hetkellä suomalaisilla näkee profiileja palvelussa sekä suomeksi että englanniksi.

https://www.linkedin.com

https://www.slideshare.net/tomlaine/linkedin-tynhaussa-pikaopas

18.1. Videohakemuksen tekeminen

Nykyään työnhaussa videohakemukset ovat yleistyneet. Moni vierastaa niiden tekemistä, mutta olemme pitäneet tärkeänä, ettei yksikään työpaikka jäisi hakematta siksi, että sitä pyydetään hakemaan videon avulla. Tämän tunnin olemmekin aina aloittaneet katselemalla esimerkkejä videohakemuksista. Niitä löytyy esim. TATin kesätyönyhakusivustolta.

http://kesaduuni.org/miten-saan-kesatyota/tekisinko-videohakemuksen/

TEHTÄVÄ: Tee itsellesi videohakemuksen suunnitelma ja kuvaa videosi. Suunnitelman voi tehdä vaikkapa ranskalaisin viivoin lyhenä luettelona. Tärkeää on, ettet vain toista CV:täsi tai työhakemustasi. Muista myös pyrkiä erottumaan joukosta.

22.1 Yleisimmät työhaastattelukysymykset ja työelämäpassi

Etu-Töölön lukiossa lanseerattiin marraskuussa työelämäpassi. Koska osan työnhakukurssimme suorituksista on päällekäisiä ja kelpaa suorituksiksi työelämäpassiin, kertasimme opiskelijoiden ohjeet asiasta. Olemme tätä projektia varten kuvanneet koulussa videon, joka esittelee passia, sekä koonneet nettisivun osoitteeseen:

http://bit.ly/tyoelamapassi

Varsinainen tehtävä oli tällä kertaa tutustua yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin ja laatia niihin omat mallivastaukset ranskalaisin viivoin. Jotta kysymykset olisivat mahdollisimman ajantasaiset, googlailen usein tehtävää varten kysymyksiä jonkin verran ja pyrin löytämään sellaisen peruspatteriston, joka on yleinen, mutta myös lukiolaiselle sopiva. Haastattelukysymykset tarkentuvat usein uran edetessä.

Tällä kertaa päädyin alla olevan listan kysymyksiin rekrytointi.com-sivustolla, koska kysymykset olivat selkeitä ja niihin vastaamiseen annettiin myös käyttökelpoisia vinkkejä. Jokainen opiskelija sai näin halutessaan lisätietoa, mutta meidän ei tarvinnut käyttää yhteistä aikaa jokaisen kysymyksen perinpohjaiseen läpikäymiseen.

Keskustelimme myös lyheysti työhaastattelupukeutumisesta.

YLEISIMMÄT TYÖHAASTATTELUKYSYMYKSET

Kerro vähän itsestäsi

Miksi olisit meille hyvä työntekijä?

Mitkä ovat vahvuuksiasi?

Mitkä ovat heikkoja puoliasi?

Mitä tiedät yrityksestämme?

Yleissivistystä testaavat kysymykset

Millaista palkkaa toivot työstäsi?

Koska voit aloittaa?

CV:hen liittyvät kysymykset

Onko sinulla vielä jotain kysyttävää?

LÄHDE :https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyonhaku/yleisimmat-tyohaastattelukysymykset/

23.1. Raakaa duunia

Viimeisen tapaamiskerran aikana jatkoimme työhaastattelukysymyksiin vastaamista ja muita kesken olevia tehtäviä. Viimeiseen kertaan mennessä näitä aina kertyy, joten tyypillisesti tällä kurssilla viimeinen kerta ennen koontiviikkoa on ollut teemaltaan raakaa duunia, eli jokainen saa tehdä tekemättömiä tehtäviä ja opettaja tietenkin auttaa ja sparraa tarvittessa. Tämäkin tunti kului tyypilliseen tapaan tehtäviä tarkentaviin kysymyksiin vastaillessa. Osa kuvasi myös tämän tunnin aikana omaa työnhakuvideotaan.

31.1.2018 Koontiviikko: Työhaastatteluharjoitukset ja palaute

TYÖHAASTATTELUHARJOITUS

Viimeisellä kerralla meillä on ollut tapana harjoitella työhaastattelua.

Tällä kertaa toteutimme sen näin:

 • opiskelijat jaettiin viiden hengen ryhmiin
 • kaksi heistä meni pulpettien ja pöytien taakse
 • kolme heistä oli haastattelussa kukin vuorollaan
 • haastattelun jälkeen rekrytoijat päättivät kenet palkkaavat

Kun yksi kierros oli käyty läpi, keskustelimme koko ryhmän kesken, kenet oli palkattu ja millä perusteella. Tämän jälkeen otettiin uusi kierros, jossa rekrytoijat pääsivät haastateltaviksi.

Tehtävän tavoitteena on, että jokainen pääsee leikkihaastatteluun, jonka avulla toivottavasti tulevaisuudessa on vähemmän jännittävää ja haastavaa mennä työhaastatteluun. Samoin on tärkeää ymmärtää, mitä työnantajat työntekijöiltään toivovat. Kun opiskelijat itse pääsevät rekrytoijan saappaisiin, he toivottavasti ymmärtävät myös jatkossa paremmin rekrytoijan näkökulmaa.

PUKEUTUMISVINKIT

Olimme etukäteen sopineet, että olisi mukavaa, jos jokainen tulisi koontiviikon työhaastatteluharjoituksiin vaatteissa, joissa voisi kuvitella menevänsä työhaastatteluun. Kielsin kuitenkaan menemästä kauppaan ostoksille tätä varten tai meikkaamasta ja laittamasta tukkaa koko aamua. Kerroin myös, etten aio arvioida kenenkään ulkonäköä.

Osa opiskelijoista oli muistanut tehtävän paremmin kuin toiset. En halunnut lähteä ruotimaan kenenkään pukeutumista erikseen, vaan jaoin opiskelijoille pienet laput. Tehtävä suoritettiin niiden avulla vertaisarviointina. Käskin jokaisen antaa lapun sellaiselle henkilölle, joka oli hänen mielestään pukeutunut niin, että kyseisissä vaatteissa kannattaisi mennä työhaastatteluun. Opiskelijat tuntuivat hieman hämmentyvän tehtävästä, mutta melko pian jokainen sai kiikutettua lappunsa jollekin. Käytännössä suurin osa lapuista päätyi muutamalle opiskelijalle, ja ruodimme ja keskustelimme siitä mitä hyvää heidän pukeutumisessaan oli. Näin tehtävään panostaneet saivat positiivista palautetta, ja jokainen toivottavasti ideoita ja ajattelemisen aihetta.

PARHAIDEN SUORITUSTEN ESIINNOSTAMINEN

Yleensä olemme viimeisellä kerralla nostaneet esiin muutamia parhaita töitä malliksi muille, opiskelijoiden luvalla tietenkin. Tälle ei tällä kertaa jäänyt valittavasti aikaa, joten osio tuli kuitattua muutamalla lyhyellä kommentilla.

Lopuksi keräsimme myös palautteen opiskelijoilta

Palaute

Kaikkia kurssilaisia en valitettavasti saanut vastaamaan palautteeseen. Olisin ehkä voinut vaatia palautetta tiukemmin. 20 opiskelijaa 30:sta kuitenkin vastasi, joten tässä tuloksia nähtäväksi.

OPETTAJAN KOMMENTTI: On selvää, että opituissa asioissa korostuvat viimeksi hankitut taidot, kun väliin jää joululoma. Toisaalta nämä ovat myös pääasiallisia syitä hakeutua kurssille.

OPETTAJAN KOMMENTTI: Tämä oli ehkä jo vähän turha kysymys, mutta otin sen mukaan, sillä jos yksikin olisi vastannut ei, olisi ollut syytä lähteä selvittämään mistä on kyse ja missä on vika. Tämän tyyppisiä laitan usein joukkoon lähinnä mitatakseni oliko asia kaikille uutta. Jo kurssilla käytyjen keskustelujen pohjalta tietää, että useimmat käsitellyt asiat ovat usemmille vieraita.

OPETTAJAN KOMMENTTI: Mukavaa, että tässä palautteessa korostuvat työnhaun ERI taidot. Jos kaikkien mielestä hyödyllisintä olisi yksi ja sama asia, se voisi tietysti olla oire jostakin.

OPETTAJAN KOMMENTTI: Kehitysehdotuksia tulee valitettavan vähän mistään kurssista. Pääsääntöisesti ainoa relevantti kehitysehdotus oli vierailujen lisääminen, Tässä opiskelijat ovat oikeassa ja kuulen tuossa palautteessa myös oman marmatukseni kurssilla aiheesta. Meillä nimittäin on yleensä ollut tällä kurssilla enemmän vierailuja, mutta tällä kertaa ei oikein ollut onni matkassa. Sekä ennen joulua, että joulun jälkeen tarkoitetuista kohteista ei vain löytynyt aikataulullisesti sopivaa hetkeä. Varsinkin tammikuinen vierailu Nordean rekrytointiin olisi ollut kiinnostava, mutta aikaa vain ei saatu sovitettua. Yleensä vierailuita on ollut kurssilla kolme, mikä on mielestäni hyvä määrä.

Opiskelijoiden kommentit vähemmistä tehtävistä ja videon poistamisesta jätän omaan arvoonsa. Kaikki tehtävät olivat omalla tavallaan perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia. Suurin osa kurssilaisia piti tehtävämäärää hyvänä, joten yksittäiset nurkumiset työmäärästä voi jättää omaan arvoonsa. Tehtäviä tehtiin kurssilla paljon, mutta niiden tekemiseen annettiin myös aikaa ja tukea oppituntien puitteissa, joten kenenkään työmäärän ei pitänyt olla tällä perusteella kohtuuton. Lukiokurssien tulee olla jollain tavalla yhteismitallisia, kevytkursseja ei voi järjetää reiluuden kärsimättä.

OPETTAJAN KOMMENTTI: Tapaan aina jättää palautelomakkeen loppuun tälläisen vapaan sanan kaikille asioille. Kurssista pitäneet tulkitsevat sen usein muodossa "kehu opettajaa tai kurssia". Ja mukavahan näitä on lukea. Kiitos kaikille kurssilaisille ja kiitos myös kannustavasta palautteesta!

Lopuksi

Hei hienoa, että olet jaksanut lukea näin pitkälle!

Tämän blogin tarkoituksena oli auttaa toisia opettajia, jotka suunnittelevat samanlaista kurssia omaan lukioonsa. Jaan mielelläni kurssimateriaaleja ja olen muutenkin avuksi jos vain osaan, eli jos luulet, että minusta tai materiaaleistani voisi olla sinulle hyötyä, voit ottaa yhteyttä!

Terveisin

Jenni Korte

yrittäjyysopettaja

Etu-Töölön lukio