välkommen!

IKT-guiden

Den här sidan finns till för dig då du behöver hjälp med att t.ex. boota, uppdatera Abitti-pinnar, använda Libre-program eller andra program i Abitti, som t.ex. GeoGebra. I Sh1 går vi igenom allt detta och här hittar du alla resurser du behöver för att repetera.

Förkortningen IKT står förresten för informations- och kommunikationsteknik.