Slöjd

Här har vi samlat bilder på elevarbeten från slöjden. Vi har valt att lägga dem terminsvis och årskursvis. 

Det här är ett första försök att använda site i slöjden, vi tränar och lär oss efter hand.

Flera arbetsområden återkommer varje termin/år för att vi har olika grupper men också för att de passar in i kursplanen för slöjd. Däremot är designen elevernas egen.

 Vi vill visa vad eleverna har arbetat med på slöjden, när det inte går att ha t.ex vernissage på samma vis, dels pga pandemin men ocskå för att vi inte har ett anpassat utrymme. 

Vår förhoppning är att fylla på och uppdatera för varje termin.