Digitala verktyg för formativ bedömning

bit.ly/digi111

Självrättande test med Google Formulär

Skolresurs testformulär

Träna begrepp med Quizlet Live

Mobilfritt med Plickers

Plickers Getting Started Help Site.pptx

Skolresurs.fi Ämneslärarträff på Lumarts 1.11.2017 Jenni Vainio