לוח גאנט תקשוב תשע"ט

חודש דצמבר

16-20/12/18 תרגיל למידה בחירום מחוזי

חודש ינואר

9/1/19 כנס "שומרי מסך" של שפ"י

22-24/1/19 השתלמות מובילי תקשוב בנושא משחק ומשחוק בשלומי

27/1/19 כנס מקוון לגלישה בטוחה מחוזי

חודש פברואר

3-8/2/19 שבוע לאומי לגלישה בטוחה

17-21/2/19 אורחים ומתארחים מחוזי בהובלת הלמידה המשמעותית

24-26/2/19 השתלמות חינוך חברתי בשילוב תקשוב בשלומי

26/2/19- (יום ג') כנס מחוזי מדעי המחשב ורובוטיקה

חודש מרץ

3-5/3/19 השתלמות רכזי תקשוב חדשים - שלומי

10/3/19 ועידה וירטואלית חינוכית, פרסולניות בהוראה

12/3/19 תרגיל למידה בחירום מחוז חיפה ארצי

27-28/3/19- האקתון מחוז חיפה- חט"ע ומורים במחוז חיפה

חודש אפריל

8-9/4 גמר אליפות הסייבר


כתבות