אבטחת מידע וסייבר

אבטחת מידע וסייבר בלמידה מרחוק

ריכוז חומרים בפורטלים


סרטונים לתלמידים

סיכוני הסייבר הכרוכים בשימוש במכשירים ניידים

כיתות ז' - יב'

משרד החינוך ומערך הסייבר הלאומי

הרגלים נכונים להתנהלות בטוחה בעולם הדיגיטלי

'כיתות ד' - ח

משרד החינוך

סרטון הדרכה לצוותי חינוך