משך הפעילות ביחידה 8–4 שעות

מתאים לכיתות – חט"ב-תיכון

קישור לתכנית הלימודים – מדעים (חט"ב, תיכון), ביולוגיה (תיכון), כימיה (תיכון), סטטיסטיקה (תיכון), מגמת מגעי רפואה (תיכון)

סוג ההשתתפות בפרויקט המדע האזרחי – איסוף נתונים/ עיבוד נתונים/ניתוח נתונים/ הפצת נתונים/ אקטיביזם ומימד קהילתי

סקר הראדון

הראדון הוא גז ללא טעם, ללא ריח וללא צבע. הוא מגיע מהקרקע ומחומרי בנין כמו מלט וקרמיקה, מתפזר באוויר, כך שבכל מבנה קיים ריכוז מסוים של ראדון. גם בבית ובכיתה שלך. לרב, רמות הראדון במבנים קטנות ואינן מזיקות, אך לחשיפה ארוכת טווח לריכוזים גבוהים של ראדון עשויים להיות השלכות רפואיות קשות.

סקר הראדון הוא מיזם חדש הנועד למפות את ריכוזי הראדון במבנים בישראל ולכן להעלות את המודעות לנוכחות הגז ודרכים להגנה מפניו. מיזם סקר הראדון נבנה בשיתוף פעולה של מרכז המצוינות "מדע אזרחי בבית הספר" והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, ומציע הזדמנות לתלמידים לקחת חלק במחקר סביבתי ייחודי ואוטנטי.