משך הפעילות ביחידה - כ-8 שעות

מתאים לכיתות – כל כיתות היסודי (ספירת הציפורים מתאימה גם לחט"ב ולתיכון, לאחר התאמת השיעורים)

קישור לתכנית הלימודים – מדע וטכנולוגיה

סוג ההשתתפות בפרויקט המדע האזרחיאיסוף נתונים/עיבוד נתונים/ניתוח נתונים/שיתוף נתונים

מיומנויות – תצפית מדעית

ערכים – אהבת הדעת/צדק חברתי, אהבת הארץ בעקבות הכרות עם הציפורים, מעורבות חברתית ואזרחית, תרומה למדע, ומחויבות לטבע ולסביבה

דרישות – כ-2 יציאות לחצר בית הספר או מחוצה לו לצורך תצפיות וספירת ציפורים. השתתפות בספירת הציפורים הנערכת מדי שנה במהלך ינואר.

ספירת הציפורים

בישראל הנמצאת על ציר נדידה של ציפורים רבות זוהו מעל ל- 540 מיני ציפורי בר, חלקן יציבות וחלקן נודדות. ביניהן 38 מינים שהאוכלוסיה שלהן בסכנת הכחדה כגון התור המצוי והבז האדום. לעומתם, מינים אחרים כגון הדררה, המיינה והעורב, מרחיבים את תחומי תפוצתם ואף מאיימים על קיומן של ציפורים אחרות. שמירה על המגוון הביולוגי הקיים, הכולל את הציפורים ובתי גידולן, בטבע ובאזורים המיושבים, הינה אחת מהמשימות החשובות בסדר היום של שומרי הטבע ומקבלי ההחלטות בישראל ובעולם. הצטרפו לחוקרות שלומית ליפשיץ וד"ר נירית לביא אלון, אשר סוקרות וחוקרות את מגוון ציפורי הבר בקרבת משכנות האדם, מקדמות את נושא הצפרות והטבע בסביבה הקרובה בקרב מערכת החינוך, עיריות וגופים ציבוריים ובקרב הציבור הרחב.

במהלך פרויקט זה, יכירו התלמידים מגוון ציפורי בר, ילמדו לזהות אותן, יצאו לשטח לספירת ציפורים, יאספו נתונים וישתפו אותם באתר המדעי ebird.org/israel ולבסוף יחקרו נתונים ויתרמו לשמירת מגוון ציפורי הבר בקרבת משכנות האדם.