ברוכים הבאים לפרוייקט עננט

היה שותף למחקר האטמוספירה ודווח על ענן ...

ברוכים הבאים למשתתפים במחקר העננים של נאס"א- סוכנות החלל האמריקאית.

המטרה שלנו: להשתתף במחקר המשווה נתוני מדידות קרקע של תנאי עננות הנאספים על ידי מתנדבים אל מול נתונים הנאספים באטמוספרה על ידי לווינים. השוואת הנתונים מסייעת לחוקרים בכיול המדדים הנאספים על ידי הלוויינים. לנתונים אלה חשיבות רבה בהבנת השינויים המתרחשים בתופעת העננות כתוצאה מהתנהגות האדם והשפעתם על ההתחממות הגלובלית.

ועכשיו לעבודה.

צאו החוצה, השתמשו בכלי המדידה שברשותכם שלכם ודווחו על מצב העננים דרך הקישור הבא: