นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

นายสุวิทย์ ผูกจิต

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และกลุ่มงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธาน เปิดประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และกลุ่มงาน ตามโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทันสมัย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน สนองความต้องการของผู้ใช้และพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล


❖ คู่มือDMC

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียน DMC

แบบฟอร์มเก็บน้ำหนักส่วนสูง

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนพักนอน

❖ เด็กติด G ให้ออกรหัส G จากระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (แบบฟอร์ม G)
(คลิกเข้าสู่เว็บไซต์) หลักฐานที่เกี่ยวข้องอับโหลดเมื่อได้รหัส G แล้วจึงนำไปกรอกในระบบ DMC (ศึกษารายละเอียด)

❖ เด็กเลข 13 หลักผิด โรงเรียนแก้ไขไม่ได้ ดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในโปรแกรม DMC หัวข้อ โรงเรียน > 2.7.9 อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน > โหลดเอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน เป็นไฟส์ Excel ลงมากรอกข้อมูล > และอัปโหลดส่งเมลพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ไปที่ bopp.dmc@gmail.com เพื่อให้สพฐ.ดำเนินการแก้ไขให้

โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร Smart Card(คู่มือ)

❖ การบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2564 (เข้าสู่ระบบ)


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์