Академічна заборгованість виникає, коли здобувач освіти за формою семестрового контролю (залік, диференційований залік, іспит) отримує оцінку "Не зараховано"/"Незадовільно" або менше 51 балу або FX/F за шкалою ЄКТС. Також академічна заборгованість виникає через відсутність студента на семестровому контролі з поважних причин (не стосується залікової сесії).

У такому випадку, студент має ліквідувати академічну заборгованість у терміни визначені Наказом Ректора Університету, отримавши відповідний документ для її здачі - Талон.

Для отримання талону №1 потрібно звертатись до методистів факультету (кім. 206):

    • написати заяву (за зразком заяви звертатися до методистів факультету);
    • прикріпити документи що пояснюють причину відсутності (медичну довідку, завірену в Студентській поліклініці або наказ на відрядження);
    • завізувати заяву підписами декана та Першого проректора.

Звернутись до методистів деканату (кім. 206) з 22 січня 2020 року для отримання талонів від 10 год. до 13 год.

Максимальна кількість талонів форми №2 або №К - три одиниці. При отриманні чотирьох талонів форми №2 або №К - здобувача освіти відраховують.

У випадку якщо студент має одночасно талони форми №1 та №2, тоді спочатку здаються талони форми №1, а потім вже талони №2. Одночасно на руки видаються не більше двох талонів різних форм.

Перед здачею талону – уточніть у викладача день і годину складання та підпишіть талон у завідувача кафедри!

У випадку, якщо здобувач освіти не здає талон форми №1 чи №2 або не з’являється на здачу йому видають талони форми “№К”

Якщо у зимовому семестровому контролі за підсумками ліквідації академічної заборгованості у здобувача освіти є три незданих талони №К, він має право проходити повторно дані курси. Якщо здобувач освіти навчається за кошти державного бюджету, при проходженні повторного курсу він позбавляється такого джерела фінансування до завершення навчання та переводиться на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.