Міністерство освіти і науки України вилучає вивільненні місця державного замовлення

16 вересня надіслало лист про повернення вакантних бюджетних місць для І курсу рівнів вищої освіти, чим саме, призупинила переведення на вакантні місця державного замовлення та зменшила їх кількість.

У випадку вивільнення державних місць, на підставі пунктів 2, 3 Розділу XIII "Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році ", а саме:


2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI цих Умов. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу вищої освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Просимо Вас ознайомитись з новим розподілом стипендій