natuurgebied Rekerhout

Deze site is een eerbetoon aan dit natuurgebied en aan de vrijwilligers die dit samen met de gemeente Alkmaar onderhouden en in stand houden.

Een verrassend gebied met een bijzondere flora en fauna.


VIRTUAL TOUR

22 panorama's met vogelgeluiden

gemaakt door Rob Petrie easycloudcomputing.nl

In deze korte video een indruk van de tour en uitleg over de bediening

de Rekerhout vanaf 1977


De Rekerhout is een belangrijk stadspark in het noorden van Alkmaar. Park Rekerhout is nu ongeveer 20 tot 25 jaar oud, de aanleg heeft in 3 fases plaatsgevonden tussen 1977 en 1983. Bij het ontwerp en aanleg van het park is veel aandacht besteed aan de beleving van een diversiteit aan groen en aan uitgebreide sport- en recreatiemogelijkheden. Het gebied heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een volwassen park, waar vele bewoners uit de omliggende wijken gebruik van maken.

opbouw van het gebied

Kern: natuurgebied omgeven door waterlopen,

Randgebied: recreatieve functies en sportieve voorzieningen,

Zuidelijk deel: met o.a. kruidentuin en kinderboerderij Jannekeshoeve Rekerhout is in 1977 aangelegd voor de bewoners van Alkmaar Noord.

Het park is bebost en heeft ook meerdere open plekken. Het ontwerp is opgedeeld in drie gebieden, met alle drie een verschillende inrichting.

Het middengebied omgeven door waterlopen, voor de natuurbeleving.

recreatief

De recreatieve voorzieningen zijn geconcentreerd in de randen, aansluitend op de bebouwing van de omliggende woonwijken en bij de parktoegangen. Het zuidelijke deel bevat educatieve voorzieningen, zoals een kinderboerderij en een kruidentuin.

veilig

Veilig en overzichtelijk Het park is de laatste 5 jaar vernieuwd. Het park heeft natuurvriendelijke oevers gekregen, evenals een nieuwe waterloop, nieuw meubilair en een prachtige speelheuvel en speelplek. Daarnaast is de kruidentuin nabij de kinderboerderij weer in oude glorie hersteld en zijn wandelpaden aangelegd en verbeterd. Meedoen in het groen

vrijwilligers

De gemeente heeft bijzondere waardering voor een groep Alkmaarders, die zich actief inzet voor het groenonderhoud in de Rekerhout.

De enthousiaste vrijwilligers zetten zich maandelijks in om deze unieke plek in Alkmaar te onderhouden. Daarnaast wordt er 2 à 3 keer per jaar een ‘Natuurwerkdag’ georganiseerd; op die dag knotten de vrijwilligers bijvoorbeeld wilgen. Eind maart is de jaarlijkse ‘Werkdag avontuurlijk spelen in de Rekerhout’ om de speelvoorzieningen in het park nog aantrekkelijker te maken.

interactieve kaart

met links naar panorama's met geluid. Klik op een hotspot om een locatie te openen

productie Rob Petrie

360@easycloudcomputing.nl