Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere 2022

Programe de master în domeniile

MATEMATICĂ și INFORMATICĂREZULTATE FINALE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022IMPORTANT:

 • Candidații care se regăsesc pe lista finală de admitere pe un loc cu taxă și au mai urmat un alt master in România (cel putin 1 an) au obligația de a plăti online 30% din taxa de școlarizare (1200 RON) până cel mai târziu în data de 20 septembrie 2022.

 • Candidații admiși pe locuri cu taxă și care nu au urmat un alt master sunt așteptați să progreseze pe un loc bugetat prin depunerea, la centrul de admitere de la UVT (blvd. V. Pârvan, nr. 4, Timișoara), a diplomei / adeverinței de absolvire a studiilor de licență


IMPORTANT:

Datorită problemelor platformei de admitere din data de 17 septembrie, termenele planificate pentru 17 septembrie sunt amânate până în 18 septembrie.


REZULTATE ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022IMPORTANT:

 • Confirmarea locului se face prin plata taxei de înmatriculare (150 RON) online pe platforma de admitere până în 17 septembrie 2022, ora 16:00. Copiii celor care activează în învățământ nu mai beneficiază de scutire de taxă.

 • Confirmarea locului la buget (fără taxă) se face prin depunerea, la centrul de admitere de la UVT (blvd. V. Pârvan, nr. 4, Timișoara), a diplomei / adeverinței de absolvire a studiilor de licență în original în etapa de confirmări în care s-a regăsit pe lista candidaților admiși.

 • Candidații care se regăsesc pe lista finală de admitere pe un loc cu taxă au obligația de a plăti online 30% din taxa de școlarizare (1200 RON) până cel mai târziu în data de 20 septembrie 2022. Intrucât candidații admiși pe locuri cu taxă au posibilitatea să progreseze pe un loc bugetat în următoarele etape de confirmare, se recomandă ca taxa de școlarizare să fie achitată după ultima etapă de confirmare.

 • Candidații români de pretutindeni declarați admiși (dosar tip RP) sunt invitați să confirme locul, în termenul precizat de calendarul pe etape afișat mai jos, pe platforma de admitere online, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare și opțiunea Scutire taxă, apoi încărcând la secțiunea documente justificative declarația, completată și semnată.INTERVIU ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022


 • Domeniul Informatică: 15.09.2022, începând cu ora 9:00 (conform planificării de aici) în sala 031 (sediul UVT, blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, parter)

 • Domeniul Matematică: 15.09.2022, începând cu ora 10:00 (conform planificării de aici) în sala 130 (sediul UVT, blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, etaj 1)


CALENDAR ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022


 • Înscrierea la concursul de admitere va fi online prin http://admitere.uvt.ro

 • Perioada de înscriere: până în data de 14 septembrie 2022, ora 12:00

 • Data afișării candidaților înscriși: 14 septembrie, ora 18:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere: 15 septembrie 2022, ora 9:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul: 15 septembrie, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie: 15 septembrie 2022, ora 18:00

 • Perioada de contestații: 15 septembrie 2022, ora 18:00 - 16 septembrie 2022, ora 18:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații: 16 septembrie 2022, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor: 16 septembrie 2022, ora 20:00 - 17 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale: 18 septembrie 2022, ora 12:00OFERTA EDUCAȚIONALĂ - Sesiunea septembrie 2022

Domeniul MATEMATICĂ

Domeniul INFORMATICĂREZULTATE FINALE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2022
REZULTATE INTERVIU ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2022Vă rugăm să confirmați locul obținut (prin achitarea taxei de confirmare - 150 lei) până în data de 28 iulie 2022, ora 16:00. Pentru locurile cu taxă, achitarea primei tranșe din taxa de studii (1200 lei) trebuie făcută până în data de 3 august.


Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de plata taxei de confirmare. Aceștia vor confirma locul până în data de 28 iulie 2022, ora 16:00 pe platforma de admitere selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de confirmare și opțiunea Scutire taxă, apoi încărcând la secțiunea documente justificative declarația completată și semnată.


PLANIFICARE INTERVIU ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2022CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2022

04 - 29 iulie 2022

 • Înscrierea la concursul de admitere va fi online prin http://admitere.uvt.ro

 • Perioada de înscriere: până în 20 iulie 2022 ora 12:00

 • Afișarea listelor cu candidații înscriși: 21 iulie 2022

 • Interviului de admitere: 22-23 iulie 2021

 • Afișarea rezultatelor preliminare: 23 iulie 2022, ora 18:00

 • Depunerea contestațiilor (prin e-mail la admitere.fmi@e-uvt.ro): 23 iulie 2022, ora 18:00 - 24 iulie 2022, ora 18:00

 • Afișarea rezultatelor finale: 25 iulie 2022, ora 10:00

 • Confirmarea locului: 25 iulie 2022, ora 10:00 - 28 iulie 2022, ora 16:00

 • Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 29 iulie 2022, ora 12:00

PROGRAME de STUDII

Domeniul MATEMATICĂ

Domeniul INFORMATICĂ

Adresa: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, Timiş, România, 300223.

Telefon: 0256592155 (DECANAT-cab. 236)

E-mail: Secretariat secretariat.mateinfo@e-uvt.ro

Program secretariat luni - vineri, 11-14; Secretar Şef: cab. 236