Το Διαδικτυακό Συνέδριο Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο Σύγχρονο Σχολείο εστιάζει σε ζητήματα διδακτικής και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν συναφείς προοπτικές και εφαρμογές, στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο, για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Το Συνέδριο έχει τη μορφή θεματικού συνεδρίου, με προσκεκλημένες ομιλίες ακαδημαϊκών από διαφορετικά συγκείμενα, με έργο σχετικό με την εστίαση του Συνεδρίου. Με βάση τα παραπάνω, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/φοιτήτριες, φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ερευνήτριες, εκπροσώπους φορέων, με έμπρακτο ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση για την ελληνική γλώσσα από την Κύπρο, την Ελλάδα και τον Απόδημο Ελληνισμό.

Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο Σύγχρονο Σχολείο

10 & 11 Φεβρουαρίου 2022

Ομιλητές/Ομιλήτριες

Σε αλφαβητική σειρά

Ζωή Γαβριηλίδου

Καθηγήτρια

Γλωσσολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διονύσης Γούτσος

Καθηγητής

Κειμενογλωσσολογίας

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Άννα Ιορδανίδου

Ομότιμη Καθηγήτρια

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών

Σταυρούλα Κοντοβούρκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευγενία Μαγουλά

Καθηγήτρια

Γλωσσολογίας και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Ναπολέων Μήτσης

Ομότιμος Καθηγητής

Γλωσσολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Μαρία Μητσιάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αθανάσιος Μιχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Γλώσσας στην Εκπαίδευση

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Μαριάνθη Οικονομάκου


Επίκουρη Καθηγήτρια

Νεοελληνική γλώσσα και η διδακτική της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άννα Φτερνιάτη


Καθηγήτρια

Διδακτικής της Γλώσσας

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Ασπασία Χατζηδάκη

Καθηγήτρια Α' βαθμίδας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης