Fakultní škola Univerzity Karlovy

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Nástup docházky do ŠD je přímo podmíněn včasným podáním e-přihlášky.

Chtěli bychom Vás upozornit, že bez odevzdané přihlášky do ŠD, není možné, aby dítě ŠD navštěvovalo, jedná se o nutné administrativní a bezpečnostní opatření, které jsme povinni dodržet. Bez přihlášky není žák evidován v systému ŠD (ani pokud ŠD navštěvovalo v loňském roce), zároveň upozorňujeme, že ŠD má omezenou kapacitu v počtu přijatých žáků, žák je přijat do ŠD až po odeslání e-přihlášky (opět není zárukou loňský školní rok).

Zákonný zástupce žáka, který by byl do ŠD předán, aniž by systém evidoval jeho řádné přijetí, bude telefonicky vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl.

Kontaktní telefony

Vyzvedávání a odchody žáků

Rámcový program výchovně vzdělávací činnosti

Provoz ŠD o vedlejších prázdninách

Vážení rodiče,

Máte-li zájem o využití ŠD o vedlejších prázdninách (Vánočních, Jarních a Velikonočních), kontaktujte mě pomocí emailu: kist@donovalskazs.cz

Do předmětu uveďte VP družina. Dále vypište – jméno a třídu žáka a o kterých vedl. prázdninách byste ŠD využili.

ŠD o vedl. prázdninách bude zajištěna na ŽS Mendelova P4

Takováto přihláška je závazná  (týká se všech zmiňovaných VP). 

Naše škola ZŠ Donovalská tuto službu nezajišťuje.