het directieteam

Karolien Sempels

Pedagogisch directeur

k.sempels@donboscogbd.be

Directeur schoolorganisatie