Cyfarwyddiadau Bl.9 /

Yr.9 Guidance

Cyngor Cyfnod Dysgu Hirbell:

  • Ceiswch gadw yr un drefn ag arfer gan godi a gwisgo erbyn 8:30 ar yr hwyraf yn barod i'r 'diwrnod ysgol' am 9:00

  • Trefnwch ardal pwrpasol i weithio lle nad oes dim i dynnu eich sylw (ee. teledu)

  • Gwiriwch GoogleClassrooms / Teams peth cyntaf er mwyn trefnu yr hyn byddwch yn ei gyflawni yn ystod y dydd.

  • Cofiwch bod angen cwblhau gweithgareddau o leiaf 4 pwnc bob dydd yn unol â'r amserlen

  • Byddwch yn brydlon i bob sesiwn Lles/Check-in er mwyn cael cyfle i godi cwestiynau gyda'r athro

Distance Learning Advice:

  • Get up and dressed by 8:30 at the latest so that you're ready for the 'school day' from 9:00

  • Organise a suitable, quiet area to work where there are minimal distractions (eg. television)

  • Check Google Classrooms / Teams first thing to organise your tasks for the day

  • Remember you must complete the activities set for at least 4 subjects in line with the timetable

  • Arrive on time for all Wellbeing/Check-in sessions so you can check in with teacher and ask any questions

Amserlen / Timetable (06.01.21 - 08.01.21)

Cytundeb sesiynau Check-in

Canllaw gwersi byw.pdf

Check-in session agreement

Protocol dysgu byw.pdf

Tips Dysgu Hirbell / Distance Learning Tips

Check in disgybl2.pdf

Ymuno gyda sesiwn byw

Joining a live session

Defnyddio rhestr "Todo"

Using the "Todo" list

Edpuzzle.pdf

Mewngofnodi i Edpuzzle

Log in to Edpuzzle

Lanlwytho gwaith ysgrifenedig

Uploading handwritten work