Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Π.Ε. Χανίων

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο του γραφείου του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης του Ν. Χανίων.

Ο Ιστότοπος είναι υπό κατασκευή και ζητάμε την κατανόησή σας. Αν έχετε κάποια παρατήρηση ή πρόταση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αρμοδιότητες

Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τα ειδικά καθήκοντα, δείτε το Φ.Ε.Κ. (εδώ)

Για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, (εδώ)

Υπηρεσίες Π.Σ.Δ

Αντιμετώπιση προβλημάτων διασύνδεσης με τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες

Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Στήριξη των Σχολικών Εργαστήριων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους

Υποδομές ΤΠΕ

Υποστήριξη τηλεφωνικά, επιτόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας, για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).