Konflikter er en del af livet - Følelser kommer i kog - Vi mister fodfæste - Vi oplever at blive krænket

Konfliktmægling

gør os tydelige for hinanden

tilgivelse og forsoning bliver en mulighed

Her er Instituttets 12 konfliktmæglere og procesledere og deres præsentation