Úřední deska

Povinně zveřejněné informace

Přehled povinně zveřejněných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací, dále dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, způsobem umožňující dálkový přístup.

Úplný oficiální název

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace (dále jen DD)

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace provozuje svoji činnost

Popis organizační struktury

PhDr. Hana Štrajtová

ředitelka Dětského domova Tišnov, příspěvkové organizace

Dana Warzechová

zástupkyně ředitelky Dětského domova Tišnov, příspěvkové organizace (řídí provozní úsek, zastupuje ředitelku v době nepřítomnosti)

Mgr. Kamila Cermanová

vedoucí vychovatelka (řídí pedagogický úsek)

Kontaktní údaje pracoviště

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov

549 410 200

telefon

549 410 205

telefon kancelář

pijxcvg

datová schránka

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

3033641/0100

číslo bankovního účtu

70 285 772

IČO

610 250 981

RED-IZO

Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů můžete zjistit rozkliknutím odkazu vpravo.

Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Osobně v Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 1685, nebo dálkovým přístupem na výše uvedené kontakty.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.


Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685

Přehled nejdůležitějších předpisů

Podle nich Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů.

V Tišnově dne 18. 11. 2021

PhDr. Hana Štrajtová – ředitelka DD Tišnov