Zelená logistika

Zelená logistika: nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách

Výsledky projektu prezentované na workshopu: Spotřebitelé mají zájem o environmentálně šetrnou dopravu a jsou ochotni si i počkat nebo připlatit, 31. května 2022.

  • Markéta Braun Kohlová představila výsledky projektu Zelená logistika – prezentace česky

  • Jan Urban představil Aplikaci ZeLogIC pro predikci poptávky po ekologicky šetrných dopravních službách - prezentace

Project results presented at the workshop: Consumers are interested in environmentally friendly transport and are willing to wait or pay extra, 31 May 2022.

      • Markéta Braun Kohlová presented the results of the Green Logistics project - presentation in English

      • Jan Urban presented the ZeLogIC Application for predicting the demand for environmentally friendly transport services - presentation in English

Projekt aplikovaného výzkumu Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podpořený Technologickou agenturou ČR (TL02000437 )

Kontakt:

Centrum pro otázky životního prostředí

José Martího 407/2

162 00 Praha 6

tel.: 220 199 460

tel. sekretariát: 220 199 472

Pozvánka