Stížnosti

Jak podat stížnost na službu CZP-ZK

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. má pravidla pro vyřizování stížností, řeší problematiku podávání stížností a jejich vyřizování na rozsah, způsob poskytování a kvalitu poskytovaných všech sociálních služeb u ředitelky centra ve Zlíně.

S těmito pravidly musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci CZP-ZK. S pravidly jsou rovněž seznámeni klienti služeb CZP-ZK, případně jejich rodinní příslušníci. U osob omezených na svéprávnosti musí být s těmito pravidly, kromě nich, seznámeni i jejich zákonní zástupci.


Jiný podnět

je chápán jako připomínka, oznámení nebo žádost ohledně mírných nedostatků v kvalitě či způsobu výkonu služeb centra. Může se také jednat o návrh na zlepšení. 

Jakou formou:


Stížnost nebo připomínka může být podána i anonymně. V případě anonymního podání nelze stěžovateli doručit informaci o řešení stížnosti.

Každá stížnost je vyřízena nejpozději do 30 dnů od data obdržení


Ředitelka: Bc. Svatava Zycháčková, DiS.

Kontaktní informace: reditel@czp-zk.cz

Telefon: 777 005 421

 

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Údolní 658/39, 602 00 Brno,

tel.: 542 542 888

email: podatelna@ochrance.cz