Euroklíč

Projekt EUROKLÍČ

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem,

  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče,

  • prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,

  • seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Euroklíče můžete získat na všech našich pracovištích odborných sociálních poraden

Zlín Kroměříž Vsetín Uherské Hradiště

  • s sebou průkaz TP, ZTP, ZTP/P, občanský průkaz

  • před navštívením poradny telefonicky ověřte, že euroklíče má a objednejte se na termín vyzvednutí!

Kdo může získat zdarma dotovaný Euroklíč?

Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.

Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let, a to na krajských pracovištích Síť pro rodinu, z.s. www.sitprorodinu.cz


Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).


Kde je možné Euroklíč zakoupit?

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 7

kontaktní osoba:

Michaela Kubíčková, asistentka předsedy NRZP ČR

telefon: 266 753 421

e-mail: m.kubickova@nrzp.cz

Cena Euroklíče je 400 Kč včetně DPH

Možnosti zakoupení Euroklíče

a) osobně

b) na dobírku – k ceně Euroklíče se připočítává poštovné

Podklady pro zakoupení Euroklíče

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).

Při prodeji Euroklíče s Vámi bude vyplněna Evidenční karta Euroklíče