Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

Je připraveno pomoci Vám s řešením problémů, které přináší setkání se zdravotním postižením.

Kdo jsme

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. se na území Zlínského kraje dlouhodobě zabývá problematikou života lidí zasažených stigmatem zdravotního postižení. V souladu s úpravami právních předpisů pak od r. 2007 poskytuje pro tuto širokou cílovou skupinu odborné sociální poradenství.

Kde nás najdete

Naše sociální služby jsou určeny lidem na území Zlínského kraje. Svá pracoviště máme v Kroměříži, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a ve Zlíně.

Naše sociální služby

Kromě odborného sociálního poradenství se od r. 2015 rozšířilo spektrum našich sociálních služeb o tlumočnickou službu a sociálně aktivizační službu.

Kdo nás podporuje

Protože sociální služby, které lidem poskytujeme svou povahou, ani ze zákona nemohou být zpoplatněny, spoléháme především na solidární financování místní správy, samosprávy a státní správy. Velmi si vážíme také privátních subjektů, které naši práci podporují.