Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

Informace o poskytovaných službách ve znakovém jazyce

Vítejte u nás,

v CZP - ZK poskytujeme dvě registrované sociální služby a to Tlumočnickou službu a Sociální rehabilitaci. Tyto služby jsou pro cílovou skupinu poskytovány ZDARMA. V případě, že chcete jednu za služeb využít klikněte na ni a dozvíte se více informací, kde se nachází, jakou má pracovní dobu a jakým způsobem se objednává.

Aktuální informace!

Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka:

 • v prodejnách

 • v provozovnách služeb

 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče

 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě

 • na mezinárodních letištích

 • v prostředcích veřejné dopravy

 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti

 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

COVID - 19

 • Všechny naše pracoviště jedou bez omezení, ale vždy je nutné se dopředu objednat a zanechat na sebe kontakt!

 • Pracoviště jsou vybaveny stojany na desinfekce - prosím vždy je využijte než vstoupíte do místnosti!

 • Používejte při kontaktu s našimi pracovníky ochranné pomůcky (rouška)

 • V případě, že se cítíte nemocní domluvte si schůzku na jiný den

 • Pokud zjistíte, že jste byli COVID - 19 pozitivní v průběhu návštěvy CZP - ZK informujte nás o tom jakoukoliv komunikační cestou

V kancelářích CZP - ZK si můžete vyzvednout euroklíče v rámci pracovní doby každého střediska. Je nutné sebou mít občanský průkaz, ZTP průkaz. Pokud máte o euroklíč zájem zavolejte si na kontaktní pracoviště a domluvte si osobní schůzku.

Bližší informace o euroklíči

www.eurokey.com

Centrum najdete i na facebooku:

Centrum najdete i na youtubu: