CPCI – Creșterea performanței și calității instituționale prin îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar cod SIPOCA/MySMIS 762/135456

NUME BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

PARTENERI: Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție

Institutul Naţional al Magistraturii

Inspecţia Judiciară

SCOPUL/OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea sistemelor de recrutare a judecătorilor și procurorilor și de asistență și evaluare psihologică a acestora pe întreg parcursul evoluției profesionale, inclusiv sub aspectul accesului în funcții de conducere, în scopul final al creșterii calității actului de justiție și îmbunătățirii performanței profesionale a sistemului judiciar în ansamblul său.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Perfecționarea sistemelor de evaluare psihologică a judecătorilor și procurorilor

  • Modernizarea procedurilor de evaluare prin implementarea unei soluții informatice integrate

  • Optimizarea mecanismului de asistență psihologică a judecătorilor și procurorilor

REZULTATE AŞTEPTATE: Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

  • Sisteme îmbunătățite de evaluare psihologică a judecătorilor și procurorilor;

  • Soluție IT integrată pentru evaluarea și asistența psihologică la nivelul sistemului judiciar elaborată și implementată;

  • Formare profesională a personalului cu atribuții specifice;

  • Îmbunătățirea mecanismului de asistență psihologică a judecătorilor și procurorilor;

  • Campanie de informare și conștientizare privind beneficiile și accesul la instrumente moderne de definire și asistență pentru dezvoltarea profilului psiho-profesional în cadrul sistemului judiciar.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 35.214.830,23lei

  • finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 29.574.774,77 lei

  • cofinanțarea beneficiarului: 5.640.055,46 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni începând cu data de 04.08.2020.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020