Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete - cod SIPOCA/MySMIS 761/133850

NUME BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

PARTENER: Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție

SCOPUL/OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea capacității manageriale a Ministerului Public, ca parte esențiala a sistemului de justiție în materie penală, prin implementarea unor instrumente standard de management integrat la nivelul unităților teritoriale ale parchetelor, cu scopul de a crea premisele necesare pentru un proces predictibil de luare a deciziilor manageriale, în special în privința componentelor de resursă umană, capacitate de gestionare a volumului de muncă, estimare corectă a necesarului de resursă umana și distribuire a sarcinilor la nivelul procurorilor din cadrul aceleiași unități teritoriale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Redimensionarea strategiei organizaționale la nivelul Ministerului Public prin elaborarea unui instrument unitar de management axat îndeosebi pe cuantificarea volumului și complexității muncii și sarcinilor specifice ce cad în sarcina magistraților din cadrul parchetelor.

  • Consolidarea instrumentelor de gestiune managerială la nivel micro și macro în cadrul parchetelor, prin dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice de calcul dinamic al volumului și complexității activității procurorilor.

  • Îmbunătățirea strategiei de administrare a resurselor umane la nivelul parchetelor, prin identificarea unor soluții optime de îmbunătățire a legislației primare și secundare aplicabile.

REZULTATE AŞTEPTATE: Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

  • Analiza de management standard integrat

  • Modul informatic de calcul al complexitatii si al volumului de munca al procurorilor

  • Analiza cadrului legal existent si formularea unor propuneri de modificare a acestuia

  • Strategia/planul de dezvoltare a resurselor umane la nivelul parchetelor

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 14.529.596,17 lei

  • finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 12.202.516,14 lei

  • cofinanțarea beneficiarului: 2.327.080,03 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni începând cu data de 04.08.2020.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020