Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii - cod SIPOCA/MySMIS 760/135225

NUME BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

SCOPUL/OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin îmbunatățirea competențelor strategice și manageriale, consolidarea capacității operaționale, în calitate de factor de decizie responsabil pentru buna gestionare a sistemului judiciar, pentru asigurarea condițiilor de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor, precum și pentru gestionarea corectă și echilibrată a carierei judecătorilor și procurorilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii, prin implementarea unei soluții informatice de gestionare a activității aparatului tehnic și de relaționare cu alte instituții/organizații din interiorul și din afara sistemului judiciar.

  • Dezvoltarea profesională și a abilităților manageriale ale personalului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, prin achiziționarea de servicii de formare profesională.

REZULTATE AŞTEPTATE: Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

  • Dezvoltarea capacității instituționale și decizionale la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii

  • Dezvoltarea profesională și a abilităților manageriale ale personalului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 18.598.881,39 lei

  • finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 15.620.059,06 lei

  • cofinanțarea beneficiarului: 2.978.822,33 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni începând cu data de 04.08.2020.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020