Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii - cod SIPOCA/MySMIS 760/135225

NUME BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

SCOPUL/OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin îmbunatățirea competențelor strategice și manageriale, consolidarea capacității operaționale, în calitate de factor de decizie responsabil pentru buna gestionare a sistemului judiciar, pentru asigurarea condițiilor de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor, precum și pentru gestionarea corectă și echilibrată a carierei judecătorilor și procurorilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

REZULTATE AŞTEPTATE: Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 15.865.747,64 lei  lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni și 18 zile începând cu data de 04.08.2020. 

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020