Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare - cod SIPOCA/MySMIS 752/129914

NUME BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

PARTENER: Secretariatul General al Guvernului

SCOPUL/ OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Proiectul are ca principală contribuţie la program îmbunătăţirea accesului la justiţie printr-un proces transparent şi predictibil de reducere a cauzelor care conduc la aglomerarea instanţelor şi implicit durata lungă de soluţionare. Mecanismele create prin intermediul proiectului sunt de natură să asigure un sistem transparent de intervenţie şi soluţionare a cauzelor repetitive.

Buna funcţionare a justiţiei presupune capacitatea de a evalua continuu gradul de eficienţă a sistemului raportat la durata procedurilor, practica uniformă, corelarea factorilor de legiferare cu cei de aplicare prin decizii judiciare, eliminarea cauzelor de aplicare neunitară şi nepredictibilă a cadrului de reglementare ori a deficienţelor de elaborare a normelor care conduc la dificultăţi de aplicare în sistemul judiciar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Elaborarea mecansimelor (metodologii şi instrumente) de avertizare timpurie a situaţiilor de cauze repetitive.

  • Crearea unei platforme de dialog interinstituţional pentru îmbunătăţirea reglementărilor ca urmare a datelor reieşite din gestionarea cauzelor în sistemul judiciar.

  • Realizarea studiilor pentru identificarea modificărilor legislative şi elaborarea proiectelor concrete privind procedurile judiciare în cauzele civile, comerciale, de familie şi contencios administrativ necesare gestionării cauzelor repetitive care aglomerează şi îngreunează soluţionarea cu eficienţă a cauzelor pe rolul instanţelor.

  • Elaborarea instrumentelor de politică publică (proceduri, instrumente şi campanie de conştientizare) pentru stimularea soluţionării alternative a disputelor.

REZULTATE AŞTEPTATE: Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

  • Mecanism de identificare timpurie a inflaţiei de litigii generate de deficienţe de reglementare, precum şi a cauzelor repetitive în vederea degrevării instanţelor în materii non-penale;

  • Instituirea unei platforme de cooperare interinstituţională la care vor participa reprezentanţi ai CSM ai titularilor iniţiativelor legislative, reprezentanţi ai Consiliului Legislativ şi ai altor autorităţi/instituţii cu atribuţii specifice;

  • Dezvoltarea instrumentelor de politică publică apte să conducă la instituirea mecanismelor legale de gestionare a cauzelor repetitive;

  • Politică publică şi campanie de informare privind mecanismele de soluţionare alternativă a disputelor;

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 17.254.189,15 lei

  • finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 14.490.734,54 lei

  • cofinanțarea beneficiarului: 2.763.454,61 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni începând cu data de 17.10.2019.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.