Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti - cod SIPOCA/MySMIS 751/129513

NUME BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

SCOPUL/OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al acestui proiect este identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii contemporane, prin identificarea şi dezvoltarea pârghiilor necesare, atât din punct de vedere legislativ, cât și infralegal (regulamente, proceduri interne de lucru).

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Identificarea și dezvoltarea mecanismelor necesare pentru reducerea duratei proceselor, îmbunătățirea ratei de soluționare a

cauzelor, scăderea duratei de soluționare a cauzelor;

2. Dezvoltarea și implementarea unor instrumente standard de management integrat, pentru a fi introduse la nivelul instanțelor, care

să permită îmbunătățirea practicilor manageriale, să asigure predictibilitatea în luarea deciziilor ce privesc buna funcționare a

instanțelor și, totodată, să permită adaptarea soluțiilor manageriale la specificul fiecărei instanțe.

REZULTATE AŞTEPTATE:

Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

1. Model de management standard integrat realizat;

2. Model de management standard testat la nivelul a 9 instanțe;

3. Propuneri de modificări ale cadrului legal pentru introducerea modelului de management

standard la nivelul tuturor instanțelor;

4. Strategia/planul de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanțelor.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 72.447.027,94 lei

- finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 60.843.812,59 lei

- cofinanțarea beneficiarului: 11.603.215,35 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni începând cu data de 02.10.2019.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Aceasta pagină web este cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020