BATXILLERAT INTERNACIONAL

Aquesta pàgina està destinada a fer arribar la informació general del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional a aquelles famílies que estan interessades a conèixer les característiques d'aquest Programa.

Una vegada finalitzat tot el procés d'implantació i desenvolupament del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional i realitzada la visita de verificació, els informam que hem rebut, amb data 22 de març de 2021, l'autorització perquè el Col·legi pugui, a partir del Curs 2021-22, impartir el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional.

Els Col·legis del Món de l'IB comparteixen una filosofia comuna: un compromís amb una educació internacional rigorosa i de qualitat que consideram important per als nostres alumnes.

Per a obtenir més informació sobre l'IB i els seus programes, visitau http://www.ibo.org