ว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะโดรน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักกงานราชการบริหารทั่วไป.pdf

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานบัญชี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(การเงินและ.pdf

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ

เอกสารประกวดราคา โดรน 26072566.pdf

เอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการ อากาศยานไร้คนชับ โดรน

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือ.pdf

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศประกวดราคา โดรน 26072566.pdf

ประกาศประกวดราคา ชุดปฏิบัติการ อากาศยานไร้คนขับ โดรน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี).pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)

โดรน10072566ครั้งที่ 5.pdf

คุณลักษณะ ชุดฝึกปฏิบัติการ อากาศยานไร้คนชับ โดรน

จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย