Ոค ८คՐค૭૦Ն

Pere Amorós 2, 07570 Artà · Illes Balears · e-mail ceipnacaragol@educaib.eu · tel. 971 83 58 41

Normativa d'ús i avís legal

Informació General

Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Na Caragol amb domicili al carrer Pere Amorós 2, 07570 d'Artà, d'ara endavant “CEIP Na Caragol”.

Per comunicar-se amb el CEIP Na Caragol de manera directa i efectiva, l'usuari podrà dirigir-se per correu electrònic a l'adreça ceipnacaragol#educaib.eu o per telèfon al número 971.835841.

-

Condicions i navegació per la web www.cpnacaragol.es

Tot i que les presents són les condicions actuals, a fi de millorar el servei, el CEIP Na Caragol es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la web, així com també les condicions requerides per al seu accés i utilització. L'accés i utilització dels continguts i serveis de la web després de la seva modificació implica la seva total acceptació per part de l'usuari final.

El lloc www.cpncaragol.es es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual. CEIP Na Caragol és el titular únic de la web.

Per navegar en el lloc web, l'usuari es compromet a utilitzar-la de conformitat amb la Llei, respectant les seves condicions d'ús. En utilitzar el lloc web, l'usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions d'ús, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material i en qualsevol format que estigui contingut en la web tot tenint present la legislació vigent.

-

Propietat intel·lectual

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit del CEIP Na Caragol o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del CEIP Na Caragol o dels seus legítims propietaris.

-

Responsabilitat de la web

El CEIP Na Caragol no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de les informacions que es prestin a través de la web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació que apareix.

En conseqüència, el CEIP Na Caragol no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La continuïtat dels continguts de la web.

  2. L'abscència d'errors en aquests continguts o serveis.

  3. L'abscència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que la subministra.

  4. La invulnerabilitad de l'assetjo web tot tenint presents les mesures de seguretat que s'adoptin en la mateixa.

Navegant en el lloc web l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts i a no emprar-los per a:

  1. Participar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

  2. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del CEIP Na Caragol, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema d'atac que sigui susceptible de provocar danys en els anteriorment esmentats.

-

Política d'enllaços o links

En cas que l'usuari trobi en el lloc web enllaços a d'altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bànners, etc., s'ha de tenir present que aquests són gestionats per tercers. El CEIP Na Caragol no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, el CEIP Na Caragol no podrà assumir cap tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

-

Legislació aplicable

Les relacions establertes entre el CEIP Na Caragol i l'usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fos (fossin) considerada (es) nul·la (es) o inaplicable (s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals.

L'usuari declara expressament conèixer el contingut de les presents condicions i acceptar la totalitat obligacions imposades per les mateixes.

British Council

L'aprenentatge en tres llengües no només contribueix al progrés de l'alumnat en totes i cada una d'elles sino que sembla que hi ha millores en el seu desenvolupament cognitiu. Anglès 3-12 anys.

Projecte TAC

Formació de l'alumnat | Formació del professorat | Ús de recursos digitals i multimèdia | Entorns Virtuals d'Aprenentatge EVA | GSuite for EDU | Programació i robòtica | Software codi obert i lliure distribució.

Centre Ecoambiental

Educació en valors pel manteniment i respecte medi ambient | Reducció de residus, reutilització i reciclatge | Tècniques i maneig d'estris pel manteniment de l'hort escolar | Consciència verda.

Novetats

Presentació d'Innovamat per a famílies

Des d'Innovamat han organitzat un seguit de sessions en línia en què els seus referents didàctics explicaran a les famílies com és Innovamat a l'aula i respondran alguns dels dubtes més freqüents. Serà molt interactiva, així que porteu les vostres preguntes!

Les dates de les reunions són:

  • 1r, 2n i 3r, dia 5 d'octubre, de 18:30 a 19:30.

  • 4t, dia 6 d'octubre, de 18:30 a 19:30.

A continuació vos deix els enllaços a les sessions:

Sessió de 1r, 2n i 3r 👉 Fes clic aquí

Sessió de 4t 👉 Fes clic aquí

Innovamat a l'escola

Des de fa un parell d’anys, a la nostra escola havia sorgit la curiositat o la necessitat de modificar d’alguna forma l’ensenyament de les matemàtiques.


La recerca del nou enfocament tenia com a eix central la presència de materials didàctics matemàtics que poguessin afavorir la comprensió dels continguts treballats. Es cercava un procés metodològic fonamentat en tres eixos principals: experimentació, representació i el llenguatge simbòlic.

Resoldre situacions significatives per l’alumne, on aparegui el contingut que volem treballar amb l’ajuda d’un material concret que l’ajudi a resoldre la situació inicialment plantejada.

Representar l’estratègia de resolució aconseguida i finalment traduir aquesta resposta a un llenguatge matemàtic concret. A partir d’aquí, treballar el contingut de moltes i diverses formes; significatives i competencials.


A poc a poc es va anar dotant de material al centre, es va crear una comissió orientada a compartir experiències i coneixements i entre tots es va anar incorporant a les aules la presència d’aquesta nova forma de fer.


L’any passat l’escola va decidir que la formació del centre fos orientada en aquest sentit. El claustre de mestre va fer una formació que duia per nom “Coherència metodològica de les matemàtiques al CEIP Na Caragol”.


Amb la formació acabada es va cercar quina seria la millor forma d’aplicar aquesta metodologia a les aules i entre tots vàrem optar per Innovamat. Aquesta editorial treballa els continguts matemàtics com nosaltres volem, ens aporta una dotació de recursos materials substancial i ens guia en la realització de les classes de forma adequada.


El treball amb Innovamant es centra en tres moments diferents, que són: el laboratori de nombres, les aventures i l’app.


El laboratori de nombres ocupa dues sessions a la setmana i treballa els continguts de numeració i càlcul principalment, d’una forma dinàmica, manipulativa i significativa.

Les aventures vendrien a ser situacions problemàtiques que els alumnes han de resoldre. Toquen més els continguts de geometria, mesura, orientació espacial, estadística, etc.

A l’app, una vegada a la setmana, es treballen els continguts que s’han vist a les sessions anteriors.


En definitiva, un recorregut nou que requerirà un petit canvi d’enfocament metodològic, implicació i moltes ganes.


Per més informació es pot consultar la seva web. https://www.innovamat.com/

Telèfons d'interés

Curs escolar 2022-23

Telefons d'interès 22-23.pdf
22-23 LLISTAT DE MATERIAL QUE HA DE DUR CADA NIN/A

Material escolar. Curs 2022/23

A continuació vos deixam el llistat de material escolar que han de dur els nins/es de cara al curs 2022/23. Per accedir a ell, podeu fer clic damunt la imatge de l'esquerra.


Equip directiu

Tutorial per recuperar la contrasenya del GestIB

Benvolgudes famílies,

Vos deixam aquest tutorial per recuperar la vostra contrasenya del GestIB ara que s'atraca una altre vegada el procés de matriculació de nous alumnes al centre.

Esperam que vos sigui d'utilitat.

Pla de contingència 2021_22.pdf

Pla de contingència 2021-22

CEIP Na Caragol · Curs 2021-22


Estimades families,

A continuació vos volem fer arribar el pla de contingència del centre revisat i actualitzat a la darrera normativa existent.


Rebeu una salutació,

Equip Directiu.


Pla de contingència CEIP Na Caragol 2021-22 👉 Clic aquí per descarregar.

🤔 Si teniu dubtes o precisau aclariments podeu contactar amb l'escola.

✉️ ceipnacaragol@educaib.eu

Localització

Formulari

Xarxes Socials

Partners i solucions

YouTube Channel

Canal Telegram