Projecte TAC

Pensament computacional

Inciació a la programació

Màquines simples i robòtica

Estructures, lògica i obtenció de resultats

Al CEIP Na Caragol ens esforçam per caminar de la mà de l'alumnat guiant-los en la seva formació i en el seu desenvolupament integral per a la vida en societat actual.

Les demandes de treball que s'ofereixen avui, sol·liciten que tots i cada un d'ells hagin assolit un nivell alt en competència digital la qual cosa fa que tengui una importància cabdal en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

A més de tot això, els responsables de recursos humans de les empreses tecnològiques capdavanteres al panorama actual, anuncien que els professionals més demandats són aquells que tenen la capacitat de treballar de manera interdisciplinar amb d'altres equips de feina, acceptant reptes, desenvolupant estratègies, conformant equips, desenvolupant l'esperit crític... Totes aquestes són capacitats que l'alumne adquireix desenvolupant el pensament computacional mitjançant l'aprenentatge basat en projectes, ressolució de problemes...

Pegau una ullada aquí a la notícia que anys enrere ja publicàrem sobre la necessitat d'incloure en el dia a dia de les aules la programació informàtica orientada a objectes i a d'altra informació d'interès.

¿Quieres una carrera con mucha demanda y pocos profesionales cualificados? Hazte informático.

Con una tasa de paro inexistente y una demanda de trabajadores insatisfecha por parte de las grandes empresas, la ingeniería informática se ha convertido en una de las profesiones que mejor ha aguantado la crisis, junto con los médicos. Por si fuera poco, los informáticos tienen unos sueldos nada despreciables, de unos 30.000 euros brutos al año, cuando la media nacional es de 23.000.

https://www.pymesyautonomos.com/tecnologia