Centrum Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Jesteśmy ZAIBATSU

Pracujemy projektowo

Codziennie pracujemy nad modelami biznesowymi.

Twożymy, testujemy, poprawiamy, wdrażamy.

Każdy projekt to oddzielna manufaktura biznesowa.

Kreujemy marki promujemy je i sprawdzamy zyski/straty.

To nasza codzienność!

Działania 2018/2019

Spinka Biznesu

Konferencja dla 100 przedsiębiorczych Pań

Strona WWW Projektu

Biznes Mixer

Spotkania networkingowe dla przedsiębiorców

Strona WWW Projektu

Nie Sama Mama

Wsparcie dla przedsiębiorczych Mam

Strona WWW Projektu

Ogólnopolski portal dla osób przedsiębiorczych

“Przedsiębiorca to styl życia” to nie tylko portal, ale przede wszystkim idea. Zrozumie ją ten, kto prowadzi własny biznes, kto musi zmagać się z codziennymi wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorcą, kto ciężko pracuje, ale też czerpie z tej pracy ogromną satysfakcję, kto nieustannie dba o swój rozwój osobisty i rozwój swojej firmy.