Acredita't Electricitat-Electrònica

En l'Institut Escola del Treball, queden vancats pel Procediment d'acreditació i avaluació de les competències professionals, per a la família professional d'electricitat i electrònica.

Les Qualificacions professionals que surten són:

EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis.

EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.