EMMB

Escola de música moderna de Badalona

Horari atenció públic.

Del dilluns 28 juny fins el 22 de juliol.

Matins

10 a 13h