EMMB

Escola de música moderna de Badalona

Horari d'atenció al públic

Les noves sol.licituds es poden fer a secretaria.

Programació de concerts "Per fi és dilluns!"

Noves adreces de contacte.

Calendari escolar.