Ordre JUS_152_2018.pdf

NORMATIVA d'APLICACIÓ

ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

- COMUNICACIO LLOC WEB LLEI TRANSPARENCIA.pdf 

- COMUNICACIO LLOC WEB LLEI TRANSPARENCIA-ACUSAMENT REBUT.pdf