นายอุดร คำบุญเรือง

หัวหน้า กศน.บ้านมาง

นายพิภพ ทรายคำ

ครู กศน.บ้านมาง

ผลงานเด่น กศน.ตำบลเชียงม่วน...

โล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ สาขา หน่วยงาน/สถานศึกษา

ประเภท บ้านหนังสือชุมชน ดีเด่น

ประจำปีพุทธศักราช 2562

จาก สำนักงาน กศน.

โล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษา

ประเภทบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น

ประจำปีพุทธศักราช 2561

จาก สำนักงาน กศน.

โล่เกียรติคุณ

รางวัลระดับดีเด่น อันดับ 2

ระดับประเทศ พุทธศักราช 2560

บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ

จาก สำนักงาน กศน.

ห้องเรียนออนไลน์

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล

ข่าวการศึกษา