Calendari escolar

Resolució del conseller d'educació i Universitat de 18 d'abril de 2018 per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears .

BOIB núm. 50, de 24 d'abril de 2018