Extraescolar

Escola matinera

Servei oferit per l'escola per aquelles famílies que han de deixar els infants abans de l'horari lectiu


HORARI:

de 7’40 a 9’00 hores.

Entrada per Carrer Perú, 2

PREU:

1 DIA MENSUAL

3€ 25€

Germans 2’5€ Germans 20€

Permanència

Servei oferit per l'escola per aquelles famílies que necessiten deixar els nins després de l’horari lectiu.


HORARI:

de 15'30 a 16'30 hores.

Entrada per Carrer Perú, 2

PREU:

1 DIA MENSUAL

3€ 25€

Germans 2’5€ Germans 20€


PAE

Enguany no és durà a terme el programa d’acompanyament escolar.