Anticipació immersiva de Can Rigol

L'anticipació immersiva és una metodologia d'introducció al canvi. S'utilitza per iniciar o finalitzar una activitat, per a canvis de lloc o d'ambient i introduir coses noves.

Aquesta metodologia resulta ser molt positiva per als infants i sobretot per aquells que necessiten rutines més dirigides. Pretén ajudar a modular la resposta al canvi i evitar frustracions, pors o conductes disruptives.

Les eines implicades en aquesta metodologia són tecnologies immersives i sistemes de comunicació alternativa i augmentativa.


L'equip de can Rigol ens plantegem oferir experiències inclusives i adaptades a la diversitat

Per aquest motiu hem cregut interessant adaptar també la nostra oferta curricular per tal d'arribar a l'alumnat que acostuma a utilitzar sistemes de comunicació augmentativa.

Volem que Can Rigol sigui un espai que desperti sensacions emocions i experiències que convidin a gaudir de l'entorn i la convivència.

Sota aquest propòsit hem volgut dissenyar materials que permetin una aproximació més sensorial, i per tant més significativa, al dia a dia de la casa de colònies, els seus espais i les activitats més representatives que s'hi duen a terme.

Aquest és un espai dirigit a educador/es, infants i joves, que es plantegin la necessitat d'anticipar-se a l'experiència de les colònies a Can Rigol.

TOUR CREATOR

Portal per dissenyar escenaris interactius 360

ARASAAC

Portal de comunicació alternativa i augmentativa