La Formació Professional (FP) és, com diuen les seves dos paraules, la formació per a una professió, és a dir, l’aprenentatge i assoliment de les competències professionals claus per poder dur a terme un ofici, feina o treball determinat.

La FP té com finalitats l'adquisició, la millora i l'actualització de les competències i qualificacions professionals de les persones al llarg de la seva vida, amb la finalitat última de donar a aquesta persona una major capacitació professional i empleabilitat.

La FP integra la formació professional inicial, la formació professional per a l'ocupació i els serveis d'informació, orientació, avaluació i acreditació de les competències professionals.

La FP s’organitza en cicles formatius. Els cicles es classifiquen en graus, bàsic, mitjà i superior, així com per àmbits d'activitat anomenats famílies professionals. Els cicles de grau bàsic condueixen a l'obtenció del títol de tècnic/a bàsic/a, els de grau mig al títol de tècnic/a i els de grau superior al títol de tècnic/a superior.

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i pràctica, incloent unes pràctiques en centresde treball d'empreses.