Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn

formalnie jest świetlicą przy Niepublicznej Placówce Oświatowo Wychowawczej "Wioska Bullerbyn". Podopiecznymi placówki są dzieci spełniające obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, czyli w tzw edukacji domowej.

Społeczność szkolna obejmuje 50 dzieci ze szkoły podstawowej i liceum.

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.