ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองบัววิทยายน จัดประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2565

ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

15 สิงหาคม 2565 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
วิทยายน นำคณะผู้บริหารและคณะครูกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

พิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก ให้กับเด็กหญิงณัฐธิดา เพลียสมุทร ณ
บ้านเสาเล้า ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของ

นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่โรงเรียนดูการปฎิบัติหน้าที่คัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิท-19

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00น. นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่โรงเรียนหนองบัววิทยายน ดูการปฎิบัติหน้าที่คัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิท-19
ให้กับน้องๆและคณะครูอาจารย์ที่โรงเรียนหนองบัววิทยายน เบื้องต้น คัดกรอง 50 ราย เป็นผลบวก 2 ราย และลงพื้นที่ชุมชนบ้านจิกในการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุ้งลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายโรงเรียนหนองบัววิทยายน

วัดถ้ำกลองเพล เมตตาสนับสนุนเงินสร้างโดมศูนย์การเรียนรู้

12 กรกฎาคม 2565 หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์วัดถ้ำกลองเพล เมตตาสนับสนุนเงินสร้างโดมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนหนองบัววิทยายน จำนวน 980,500 บาท

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ

12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัววิทยายนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด วัดพิศาลรัญญาวาสและวัดมหาชัย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฉีดวัคซีน COvid-19

วันที่ 4 กรกฎาคมคม 2565 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายน

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองบัววิทยายน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา