Лікувальна робота

Клініка кафедри хірургії №1 є обласним методичним центром з надання хірургічної допомоги населенню Чернівецької області. Базою клініки є відділення загальної  хірургії (50 ліжок), торакальної хірургії (25 ліжок), судинної хірургії (35 ліжок)  та проктології (25 ліжок) Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Колектив кафедра хірургії №1, проводячи наукові дослідження з питань патогенезу сепсису; проблем гнійних ран; фізіології і патології ендокринної системи; вивчення впливу неблагоприємних екологічних факторів на перебіг хірургічних захворювань; розроблення методів профілактики післяопераційних ускладнень, також зробив великий внесок у справу організації відділень Чернівецької обласної клінічної лікарні: торакального, судинного відділення. Все це дозволило переглянути оперативну тактику при розвитку гнійного перитоніту, покращити результати лікування хворих.

Кафедра хірургії №1 є центром ендокринної хірургії на Буковині, у якому, працюють фахівці, з багаторічним науково-практичним  досвідом у діагностики та лікуванні патології щитоподібної залози та паращитоподібних залоз.

Сьогодні на кафедрі хірургії №1 працюють 3 докторa медичних наук та 6 доцентів. Наукові зусилля кафедри зосереджені на вивченні і вдосконаленні існуючих та впровадженні нових методів профілактики, діагностики і лікування перитоніту.

В клініці кафедри щорічно виконується понад 2500 найбільш складних операцій на стравоході, легенях, органах травлення, прямій кишці, кровоносних судинах та понад 200 операцій на щитоподібній залозі. 

Переважна кількість співробітників кафедри є хірургами вищої категорії і постійно працюють та чергують у відділеннях обласної клінічної лікарні; цілодобово чергують по санітарній авіації та виїжджають, по необхідності, у райони області на складні клінічні випадки; ведуть, згідно графіку, консультативний прийом у поліклініці обласної клінічної лікарні.

Співробітники кафедри хірургії беруть активну участь у Всеукраїнській акції  «День здоров’я сільського населення», часто виїжджають у райони області і  проводять консультативний прийом та профілактичний огляд.

Постійна наполеглива робота над удосконаленням техніки операції, аналіз результатів лікування дозволив зменшити перелік протипоказів до лапароскопічних операцій, виконувати операції при гострому холециститі, а також при деяких його ускладненнях.

Не зупиняючись на рівні холецистектомії, навіть при відсутності спеціального інструментарію проводилась робота по впровадженню інших видів лапароскопічних операцій. Так, проф. Полянським І.Ю. були започатковані лапароскопічні апендектомії. Виконуються також гінекологічні втручання: тубектомії, оваріоектомії, резекції кист яєчників, відновлення прохідності маткових труб, кліпірування труб. Неоціниму інформацію дає використання відеолапароскопії з діагностичною метою. Достойне місце посіли ендоскопічні оперативні втручання і в торакальній хірургії - виконуються відеоторакоскопії, операції при пневмотораксі, бульозній хворобі легень, гемотораксі. На даний час виконано вже біля 3 тисяч різноманітних втручань на органах черевної порожнини і грудної клітки.

         Результатом аналізу і узагальнення набутого досвіду стали публікації в спеціалізованих виданнях і виступи на конференціях, присвячених проблемам ендоскопічної хірургії.

За 2016 - 17 роки кафедра хірургії №1 має наступні науково-лікувальні досягнення:

•         Діагностика та лікування гострого перитоніту;

•         Діагностика та лікування гострого панкреатиту;

•         Впровадження малоінвазивних технологій в планову та ургентну хірургію;

•         Хірургічне лікування різних форм зоба;

•         Дослідження генетичних чинників розвитку та перебігу хірургічних захворювань.

На часі колектив кафедри хірургії №1 плідно трудиться над розробкою та впровадженні малозатратних та беззатратних технологій виконання хірургічних операцій і маніпуляцій.

Розроблено понад 30 таких нововведень:

•         Запрограмована лапараперція;

•         Перитонеосорбція;

•         Нові види кишкових швів;

•         Методи введення медикаментозних препаратів;

•         Способи санації очеревинної порожнини;

•         Способи дренування очеревинної порожнини;

•         Способи комплексного медикаментозного лікування;

•         Способи діагностики хірургічних захворювань;

•         Способи прогнозування перебігу хірургічних захворювань.

Майже всі етапи діагностики, оперативного та консервативного лікування гострих хірургічних захворювань вдосконалені  власними розробками, які впроваджені в практику.

На кафедрі хірургії №1 проводиться навчання практичних хірургів на циклах  передатестаційного навчання  та курсах тематичного удосконалення. 

Співробітники кафедрі хірургії №1 щоденно своєю натхненною працею задають тон всій хірургічній спільноті Буковини. Вони високо оцінюють розуміння хірургічної спільноти та віддають належне всім хірургам області, пам’ятаючи те, що показники, як по ургентній так і плановій службі  - це  цілодобова праця всіх -  від хірурга початківця чи асистента кафедри -  до завідувача відділення та завідувача кафедри.