Студентський науковий гурток

Мороз Петро Васильович

куратор гуртка

На кафедрі хірургії №1 впродовж багатьох років плідно працює студентський науковий гурток. Куратор гуртка – к.мед.н., доцент Мороз Петро Васильович. Засідання проводяться двічі на місяць. В роботі гуртка беруть участь студенти різних факультетів університету та різних курсів. Засідання розпочинається з заслуховування доповідей на найбільш актуальні теми сучасної хірургії з їх обговоренням. А далі, проводиться розбір цікавих клінічних випадків, вечірній обхід тематичних пацієнтів у хірургчному відділенні, які обговорюються на засіданнях гуртка.

Один з напрямків діяльності гуртка - участь у наукових конференціях. Теми наукових досліджень студентів визначаються з урахуванням їх інтересу, курсу на якому навчається студент і наукових напрямів роботи кафедри. Гуртківці кафедри публікують результати своїх досліджень в збірниках наукових праць, наукових журналах, виступають з доповідями на наукових студентських конференціях; а також захищають честь університету, беручи участь у всеукраїнських олімпіадах з хірургії.

Відомий крилатий вислів - „Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu" – нехай хірург спершу діє розумом та зором, а потім – озброєною (скальпелем) рукою, - спонукає гуртківців до нових знань, нових наукових пошуків, натхнень, а в реалізації цього допомагає колектив кафедри хірургії №1 на чолі з професором Полянським Ігорем Юлійовичем.

Наукові напрями роботи СНГ кафедри хірургії №1:


· Сучасні аспекти лікування деструктивного панкреатиту та панкреатогенного перитоніту.

· Прогнозування і діагностика хірургічних ускладнень в абдомінальній хірургії.

· Порушення функції кишок при перитоніті: прогнозування, діагностика та лікування.

· Ендоскопічні оперативні втручання в абдомінальній хірургії.

· Сучасні аспекти хірургічного лікування зовнішніх гриж живота.

· Непрямі методи реваскуляризації в судинній хірургії.

· Хірургічна патологія щитоподібної залози.

Презентація ГУРТОК.pptxЗасідання гуртка проводяться 1 раз на 2 тижні згідно визначеного графіку.

Місце проведення: ОКЛ, Кафедра хірургії №1, у конференцзалі.